Translation

help:stock.location,provisioning_location:
Leave empty for no default provisioning.
37/400
Context English Slovenian State
field:stock.location,provisioning_location:
Provisioning Location
Preskrbovalna lokacija
field:stock.order_point,company:
Company
Družba
field:stock.order_point,location:
Location
Lokacija
field:stock.order_point,max_quantity:
Maximal Quantity
Največja količina
field:stock.order_point,min_quantity:
Minimal Quantity
Najmanjša količina
field:stock.order_point,overflowing_location:
Overflowing Location
Prelivna lokacija
field:stock.order_point,product:
Product
Izdelek
field:stock.order_point,provisioning_location:
Provisioning Location
Preskrbovalna lokacija
field:stock.order_point,storage_location:
Storage Location
Shramba
field:stock.order_point,target_quantity:
Target Quantity
Ciljna količina
field:stock.order_point,type:
Type
Tip
field:stock.order_point,unit:
Unit
enota
field:stock.order_point,unit_digits:
Unit Digits
Decimalke
field:stock.order_point,warehouse_location:
Warehouse Location
Skladišče
help:stock.location,overflowing_location:
Leave empty for no default overflowing.
Pusti prazno, če ni privzetega preliva
help:stock.location,provisioning_location:
Leave empty for no default provisioning.
Pusti prazno, če ni privzete preskrbe
model:ir.action,name:act_order_point_form
Order Points
Order Points
model:ir.action,name:act_order_point_form_relate
Order Points
Order Points
model:ir.action,name:act_order_point_form_relate2
Order Points
Order Points
model:ir.action,name:act_stock_supply
Supply Stock
Supply Stock
model:ir.action.act_window.domain,name:act_order_point_form_domain_all
All
All
model:ir.action.act_window.domain,name:act_order_point_form_domain_internal
Internal
Internal
model:ir.action.act_window.domain,name:act_order_point_form_domain_purchase
Purchase
Purchase
model:ir.message,text:msg_late_customer_moves
There are some customer moves that are late.
 
model:ir.message,text:msg_late_supplier_moves
There are some supplier moves that are late.
 
model:ir.message,text:msg_order_point_concurrent_overflowing_location_internal
You cannot define for the same product two order points with opposite locations
(from "Overflowing Location" to "Provisioning Location" and vice versa).
Dveh točk naročanja z nasprotnima lokacijama (iz "Shrambe" na "Preskrbovalno lokacijo" in obratno) ni možno določiti na istem izdelku.
model:ir.message,text:msg_order_point_concurrent_provisioning_location_internal
You cannot define for the same product two order points with opposite locations
(from "Storage Location" to "Provisioning Location" and vice versa).
Dveh točk naročanja z nasprotnima lokacijama (iz "Shrambe" na "Preskrbovalno lokacijo" in obratno) ni možno določiti na istem izdelku.
model:ir.message,text:msg_order_point_unique
Only one order point is allowed for each product-location pair.
Dovoljena je samo ena točka naročanja za vsak par izdelek - lokacija.
model:ir.rule.group,name:rule_group_order_point
User in company
 
model:ir.ui.menu,name:menu_order_point_form
Order Points
Order Points
model:ir.ui.menu,name:menu_stock_supply
Supply Stock
Supply Stock

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Mismatched full stop

Source and translation do not both end with a full stop

Reset

Glossary

English Slovenian
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
help:stock.location,provisioning_location:
Labels
No labels currently set.
Source string age
12 months ago
Translation file
modules/stock_supply/locale/sl.po, string 20