Translation

view:sale.configuration:
English
Sale Shipment Tolerance
31/230
Context English Catalan State
field:sale.configuration,sale_over_shipment_tolerance: Sale Over Shipment Tolerance Tolerància d'enviament excessiu de venda
field:sale.configuration,sale_under_shipment_tolerance: Sale Under Shipment Tolerance Tolerància de falta d'enviament de venda
field:sale.configuration.shipment_tolerance,sale_over_shipment_tolerance: Sale Over Shipment Tolerance Tolerància d'enviament excessiu de venda
field:sale.configuration.shipment_tolerance,sale_under_shipment_tolerance: Sale Under Shipment Tolerance Tolerància de falta d'enviament de venda
help:sale.configuration,sale_over_shipment_tolerance: The upper quantity accepted in percentage. El percentatge de quantitat en excés que s'accepta.
help:sale.configuration,sale_under_shipment_tolerance: The lower quantity accepted in percentage. El percentatge de quantitat mínim a acceptar com a enviat.
help:sale.configuration.shipment_tolerance,sale_over_shipment_tolerance: The upper quantity accepted in percentage. El percentatge de quantitat en excés que s'accepta.
help:sale.configuration.shipment_tolerance,sale_under_shipment_tolerance: The lower quantity accepted in percentage. El percentatge de quantitat mínim a acceptar com a enviat.
model:ir.message,text:msg_over_shipment The sale line "%(line)s" exceeds the over shipment tolerance (%(shipped)s shipped > %(maximal)s ). La línia de venda "%s" sobrepassa la tolerància d'enviament excessiu (%(shipped)s enviat > %(maximal)s ).
model:sale.configuration.shipment_tolerance,name: Sale Configuration Shipment Tolerance Configuració de la tolerància d'enviament de venda
view:sale.configuration: % %
view:sale.configuration: Sale Shipment Tolerance Tolerancia d'enviament de venda

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Catalan
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
view:sale.configuration:
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
modules/sale_shipment_tolerance/locale/ca.po, string 12