Translation

model:ir.model.button,string:user_application_cancel_button
English
Cancel
6/100
Context English Polish State
model:ir.action,name:act_user_config Configure Users Konfiguruj ustawienia użytkowników
model:ir.action,name:act_user_form Users Użytkownicy
model:ir.action,name:report_email_reset_password Reset Password Reset Password
model:ir.action-res.group,name: Action - Group Akcja - Grupa
model:ir.export-res.group,name: Export Group Grupy zezwalające na eksport
model:ir.export-write-res.group,name: Export Modification Group Grupa zezwalająca na modyfikowanie eksportu
model:ir.message,text:msg_password_email The password cannot be the same as user's email address. Hasło nie może być takie samo jak adres e-mail użytkownika.
model:ir.message,text:msg_password_entropy The same characters appear in the password too many times. Hasło zawiera znaki pojawiąjące się zbyt wiele razy.
model:ir.message,text:msg_password_forbidden The password is forbidden. Takie hasło jest niedozwolone.
model:ir.message,text:msg_password_length The password is too short. Hasło jest za krótkie.
model:ir.message,text:msg_password_login The password cannot be the same as user's login. Hasło nie może być takie samo jak login użytkownika.
model:ir.message,text:msg_password_name The password cannot be the same as user's name. Hasło nie może być takie samo jak nazwa użytkownika.
model:ir.message,text:msg_user_delete_forbidden For logging purposes users cannot be deleted, instead they should be deactivated. Z powodu zapisów w dziennikach użytkownicy nie mogą zostać usunięci. W zamian należy ich zdezaktywować.
model:ir.message,text:msg_user_password Password for %(login)s Hasło użytkownika: %(login)s
model:ir.model.button,help:user_reset_password_button Send by email a new temporary password to the user Wyślij do użytkownika e-mailem nowe tymczasowe hasło
model:ir.model.button,string:user_application_cancel_button Cancel Anuluj
model:ir.model.button,string:user_application_validate_button Validate Wykonaj walidację
model:ir.model.button,string:user_reset_password_button Reset Password Reset Password
model:ir.model.button-res.group,name: Model Button - Group Przycisk modelu - Grupa
model:ir.rule.group,name:rule_group_action User in groups Użytkownik w grupach
model:ir.rule.group,name:rule_group_action_act_window User in groups Użytkownik w grupach
model:ir.rule.group,name:rule_group_action_keyword User in groups Użytkownik w grupach
model:ir.rule.group,name:rule_group_action_report User in groups Użytkownik w grupach
model:ir.rule.group,name:rule_group_action_url User in groups Użytkownik w grupach
model:ir.rule.group,name:rule_group_action_wizard User in groups Użytkownik w grupach
model:ir.rule.group,name:rule_group_export_any Any export Dowolny eksport
model:ir.rule.group,name:rule_group_export_line_any Any export Dowolny eksport
model:ir.rule.group,name:rule_group_export_line_read User in groups Użytkownik w grupach
model:ir.rule.group,name:rule_group_export_line_write User in modification groups Użytkownik w grupach zezwalających na modyfikacje
model:ir.rule.group,name:rule_group_export_read User in groups Użytkownik w grupach
model:ir.rule.group,name:rule_group_export_write User in modification groups Użytkownik w grupach zezwalających na modyfikacje
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Tryton/res
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Tryton/party
Translated Tryton/production_split
Not translated Tryton/purchase_request_quotation
Translated Tryton/sale AnulujCancel
Not translated Tryton/purchase_request_quotation
Translated Tryton/purchase_requisition AnulujCancel
Translated Tryton/production_work AnulujCancel
Needs editing Tryton/sale
Translated Tryton/sale
Translated Tryton/purchase
Translated Tryton/sale
Needs editing Tryton/purchase
Translated Tryton/sale
Translated Tryton/purchase AnulujCancel
Translated Tryton/purchase
Needs editing Tryton/purchase
Translated Tryton/sale_opportunity AnulujCancel
Translated Tryton/sale_complaint AnulujCancel
Translated Tryton/stock AnulujCancel
Translated Tryton/sale_subscription AnulujCancel
Translated Tryton/stock AnulujCancel
Translated Tryton/sale_subscription
Needs editing Tryton/stock
Translated Tryton/stock AnulujCancel
Translated Tryton/stock AnulujCancel
Translated Tryton/stock AnulujCancel
Translated Tryton/stock AnulujCancel
Needs editing Tryton/stock
Needs editing Tryton/stock
Translated Tryton/stock AnulujCancel
Needs editing Tryton/stock
Translated Tryton/stock_forecast AnulujCancel
Translated Tryton/stock_forecast
Translated Tryton/stock_forecast
Translated Tryton/timesheet
Translated Tryton/stock_split
Translated Tryton/stock_supply
Translated Tryton/stock_split
Translated Tryton/account_asset
Translated Tryton/account_asset
Translated Tryton/account_asset
Translated Tryton/account_asset
Not translated Tryton/account_payment_braintree
Translated Tryton/res
Needs editing Tryton/account
Translated Tryton/account
Translated Tryton/account
Translated Tryton/account
Translated Tryton/production AnulujCancel
Not translated Tryton/account_es
Translated Tryton/sale_subscription
Translated Tryton/production
Translated Tryton/account
Translated Tryton/ir
Translated Tryton/ir
Translated Tryton/account
Translated Tryton/sao
Translated Tryton/account_invoice AnulujCancel
Translated Tryton/account_invoice
Translated Tryton/commission
Translated Tryton/account_invoice
Translated Tryton/account_invoice
Translated Tryton/purchase_request
Translated Tryton/account_invoice_correction
Translated Tryton/purchase_request
Translated Tryton/account
Translated Tryton/account
Translated Tryton/stock_inventory_location
Not translated Tryton/stock_assign_manual
Translated Tryton/account
Needs editing Tryton/account
Translated Tryton/account
Translated Tryton/account
Translated Tryton/account
Translated Tryton/account
Translated Tryton/account
Translated Tryton/account
Translated Tryton/account
Translated Tryton/ir
Translated Tryton/sale_supply_drop_shipment AnulujCancel
Not translated Tryton/marketing_email
Translated Tryton/ir
Translated Tryton/ir
Translated Tryton/ir
Translated Tryton/ir
Translated Tryton/account_dunning
Translated Tryton/ir
Translated Tryton/tryton
Translated Tryton/account_deposit
Translated Tryton/ir
Translated Tryton/account_statement AnulujCancel
Translated Tryton/account_dunning
Translated Tryton/account_payment_sepa AnulujCancel
Not translated Tryton/account_payment_stripe
Translated Tryton/account_fr
Translated Tryton/account_payment_sepa AnulujCancel
Needs editing Tryton/account_statement
Needs editing Tryton/account_payment
Translated Tryton/analytic_account
Translated Tryton/account_payment
Translated Tryton/account_payment_clearing
Translated Tryton/account_stock_landed_cost AnulujCancel
Translated Tryton/account_payment
Translated Tryton/party
Translated Tryton/company
Translated Tryton/company

Loading…

User avatar wowarcz

Translation changed

Tryton / resPolish

Cancel
CancelAnuluj
4 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
model:ir.model.button,string:user_application_cancel_button
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
trytond/trytond/res/locale/pl.po, string 87