Translation

model:ir.ui.menu,name:menu_uom_category_form
Categories
9/100
Context English Polish State
model:ir.message,text:msg_uom_incompatible_factor_rate
Incompatible factor and rate values on UOM "%(uom)s".
Niezgodne wartości współczynnika i stawki w jednostce miary „% (uom) s”.
model:ir.message,text:msg_uom_modify_category
You cannot modify the category of UOM "%(uom)s".
Nie możesz modyfikować kategorii JM "% (uom) s”.
model:ir.message,text:msg_uom_modify_factor
You cannot modify the factor of UOM "%(uom)s".
Nie możesz modyfikować kategorii JM "% (uom) s”.
model:ir.message,text:msg_uom_modify_options
If the UOM is still not used, you can delete it otherwise you can deactivate it and create a new one.
Jeśli jednostka miary nadal nie jest używana, możesz ją usunąć, w przeciwnym razie możesz ją dezaktywować i utworzyć nową.
model:ir.message,text:msg_uom_modify_rate
You cannot modify the rate of UOM "%(uom)s".
Nie można modyfikować stawki jednostki miary "% (uom) s”.
model:ir.message,text:msg_uom_no_zero_factor_rate
Rate and factor can not be both equal to zero.
Stawka i współczynnik nie mogą być równe zeru.
model:ir.sequence.type,name:sequence_type_product
Variant
Wariant
model:ir.sequence.type,name:sequence_type_template
Product
Produkt
model:ir.ui.menu,name:menu_category_list
Categories
Kategorie
model:ir.ui.menu,name:menu_category_tree
Categories
Kategorie
model:ir.ui.menu,name:menu_configuration
Configuration
Konfiguracja
model:ir.ui.menu,name:menu_main_product
Product
Produkt
model:ir.ui.menu,name:menu_product
Variants
Warianty
model:ir.ui.menu,name:menu_product_configuration
Product Configuration
Konfiguracja ustawień produktu
model:ir.ui.menu,name:menu_template
Products
Produkty
model:ir.ui.menu,name:menu_uom_category_form
Categories
Kategorie
model:ir.ui.menu,name:menu_uom_form
Units of Measure
Jednostki miary
model:product.category,name:
Product Category
Produkt wg kategorii
model:product.configuration,name:
Product Configuration
Konfiguracja produktu
model:product.configuration.default_cost_price_method,name:
Product Configuration Default Cost Price Method
Konfiguracja domyślnej metody wyceny zapasów
model:product.cost_price,name:
Product Cost Price
Cena kosztów produktu
model:product.cost_price_method,name:
Product Cost Price Method
Metoda wyceny zapasów produktów
model:product.identifier,name:
Product Identifier
Identyfikator produktu
model:product.list_price,name:
Product List Price
Cena sprzedaży produktu
model:product.product,name:
Product Variant
Wariant produktu
model:product.template,name:
Product Template
Szablon produktu
model:product.template-product.category,name:
Template - Category
Szablon - Kategoria
model:product.template-product.category.all,name:
Template - Category All
Szablon - Wszystkie kategorie
model:product.uom,name:
Unit of Measure
Jednostka miary
model:product.uom,name:uom_are
Are
Ar
model:product.uom,name:uom_carat
Carat
Karat
ComponentTranslation
This translation Translated Tryton/product
Kategorie
Following strings have different contexts but same source.
Translated Tryton/party
Kategorie
Not translated Tryton/sale_promotion
 
Translated Tryton/party
Kategorie
Not translated Tryton/web_shop
 
Not translated Tryton/account_stock_landed_cost
 
Translated Tryton/party
Kategorie
Translated Tryton/product
Kategorie
Translated Tryton/product
Kategorie
Translated Tryton/product
Kategorie
Translated Tryton/product
Kategorie
Translated Tryton/party
Kategorie
Translated Tryton/party
Kategorie
Translated Tryton/product
Kategorie
Translated Tryton/product
Kategorie
Translated Tryton/product
Kategorie
Translated Tryton/product
Kategorie

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
model:ir.ui.menu,name:menu_uom_category_form
Labels
No labels currently set.
Source string age
a year ago
Translation file
modules/product/locale/pl.po, string 127