Translation

model:ir.sequence.type,name:sequence_type_template
English
Product
7/100
Context English Polish State
model:ir.action,name:act_product_from_template Variants Warianty
model:ir.action,name:act_template_by_category Product by Category Produkt wg kategorii
model:ir.action,name:act_template_form Products Produkty
model:ir.action,name:act_uom_category_form Categories of Unit of Measure Kategorie jednostek miary
model:ir.action,name:act_uom_form Units of Measure Jednostki miary
model:ir.message,text:msg_invalid_code The %(type)s "%(code)s" for product "%(product)s" is not valid. %(type) s "% (code) s” dla produktu "% (product) s” jest nieprawidłowy.
model:ir.message,text:msg_product_code_unique Code of active product must be unique. Kod aktywnego produktu musi być unikalny.
model:ir.message,text:msg_uom_incompatible_factor_rate Incompatible factor and rate values on UOM "%(uom)s". Niezgodne wartości współczynnika i stawki w jednostce miary „% (uom) s”.
model:ir.message,text:msg_uom_modify_category You cannot modify the category of UOM "%(uom)s". Nie możesz modyfikować kategorii JM "% (uom) s”.
model:ir.message,text:msg_uom_modify_factor You cannot modify the factor of UOM "%(uom)s". Nie możesz modyfikować kategorii JM "% (uom) s”.
model:ir.message,text:msg_uom_modify_options If the UOM is still not used, you can delete it otherwise you can deactivate it and create a new one. Jeśli jednostka miary nadal nie jest używana, możesz ją usunąć, w przeciwnym razie możesz ją dezaktywować i utworzyć nową.
model:ir.message,text:msg_uom_modify_rate You cannot modify the rate of UOM "%(uom)s". Nie można modyfikować stawki jednostki miary "% (uom) s”.
model:ir.message,text:msg_uom_no_zero_factor_rate Rate and factor can not be both equal to zero. Stawka i współczynnik nie mogą być równe zeru.
model:ir.model.button,string:category_add_products_button Add products Produkty
model:ir.sequence.type,name:sequence_type_product Variant Wariant
model:ir.sequence.type,name:sequence_type_template Product Produkt
model:ir.ui.menu,name:menu_category_list Categories Kategorie
model:ir.ui.menu,name:menu_category_tree Categories Kategorie
model:ir.ui.menu,name:menu_configuration Configuration Konfiguracja
model:ir.ui.menu,name:menu_main_product Product Produkt
model:ir.ui.menu,name:menu_product Variants Warianty
model:ir.ui.menu,name:menu_product_configuration Product Configuration Konfiguracja ustawień produktu
model:ir.ui.menu,name:menu_template Products Produkty
model:ir.ui.menu,name:menu_uom_category_form Categories Kategorie
model:ir.ui.menu,name:menu_uom_form Units of Measure Jednostki miary
model:product.category,name: Product Category Produkt wg kategorii
model:product.configuration,name: Product Configuration Konfiguracja produktu
model:product.configuration.default_cost_price_method,name: Product Configuration Default Cost Price Method Konfiguracja domyślnej metody wyceny zapasów
model:product.cost_price,name: Product Cost Price Cena kosztów produktu
model:product.cost_price_method,name: Product Cost Price Method Metoda wyceny zapasów produktów
model:product.identifier,name: Product Identifier Identyfikator produktu
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Tryton/product
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Tryton/account_invoice
Translated Tryton/purchase_request
Translated Tryton/account_dunning_fee
Not translated Tryton/sale_amendment
Needs editing Tryton/stock_lot
Translated Tryton/purchase_request
Needs editing Tryton/account_product
Translated Tryton/production
Not translated Tryton/account_stock_landed_cost
Translated Tryton/commission
Translated Tryton/commission
Needs editing Tryton/account_product
Translated Tryton/customs
Translated Tryton/product_cost_history
Translated Tryton/production
Translated Tryton/production
Translated Tryton/production
Translated Tryton/production
Translated Tryton/production
Translated Tryton/production
Translated Tryton/product
Translated Tryton/purchase_requisition
Not translated Tryton/purchase_request_quotation
Translated Tryton/product
Translated Tryton/product
Translated Tryton/product_price_list
Needs editing Tryton/purchase
Translated Tryton/project_revenue
Translated Tryton/sale
Needs editing Tryton/sale
Needs editing Tryton/sale
Translated Tryton/sale_opportunity
Translated Tryton/stock_lot
Not translated Tryton/sale_product_customer
Translated Tryton/sale_extra
Translated Tryton/sale_subscription
Translated Tryton/stock_lot
Translated Tryton/stock
Translated Tryton/stock
Translated Tryton/stock
Translated Tryton/stock
Needs editing Tryton/stock
Translated Tryton/stock
Needs editing Tryton/stock
Translated Tryton/stock
Translated Tryton/stock
Translated Tryton/stock
Translated Tryton/stock
Not translated Tryton/purchase_amendment
Needs editing Tryton/stock_product_location
Translated Tryton/stock_forecast
Translated Tryton/stock_supply
Not translated Tryton/web_shop
Translated Tryton/account_asset
Translated Tryton/sale_promotion
Needs editing Tryton/stock_package_shipping_dpd
Needs editing Tryton/stock
Translated Tryton/purchase

Loading…

User avatar wowarcz

Translation changed

Tryton / productPolish

Product
Produkt
3 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
model:ir.sequence.type,name:sequence_type_template
String age
3 months ago
Source string age
3 months ago
Translation file
modules/product/locale/pl.po, string 124