Translation

field:product.list_price,template:
Template
15/100
Context English Lithuanian State
field:product.configuration,default_cost_price_method: Default Cost Method Numatytasis savikainos metodas
field:product.configuration,product_sequence: Variant Sequence Numeruotė
field:product.configuration,template_sequence: Product Sequence Numeruotė
field:product.configuration.default_cost_price_method,default_cost_price_method: Default Cost Method Numatytasis savikainos metodas
field:product.cost_price,company: Company Organizacija
field:product.cost_price,cost_price: Cost Price Savikaina
field:product.cost_price,product: Product Prekė
field:product.cost_price_method,company: Company Organizacija
field:product.cost_price_method,cost_price_method: Cost Price Method Savikainos metodas
field:product.cost_price_method,template: Template Prekės šablonas
field:product.identifier,code: Code Kodas
field:product.identifier,product: Product Prekė
field:product.identifier,type: Type Tipas
field:product.list_price,company: Company Organizacija
field:product.list_price,list_price: List Price Pardavimo kaina
field:product.list_price,template: Template Prekės šablonas
field:product.product,categories: Categories Kategorijos
field:product.product,categories_all: Categories Kategorijos
field:product.product,code: Code Kodas
field:product.product,code_readonly: Code Readonly
field:product.product,consumable: Consumable Vartojamoji
field:product.product,cost_price: Cost Price Savikaina
field:product.product,cost_price_method: Cost Price Method Savikainos metodas
field:product.product,cost_price_methods: Cost Price Methods Savikainos skaičiavimo metodai
field:product.product,cost_price_uom: Cost Price Savikaina
field:product.product,cost_prices: Cost Prices Savikainos
field:product.product,default_uom: Default UOM Numatytasis mato vienetas
field:product.product,default_uom_category: Default UOM Category Numatytojo mato vieneto kategorija
field:product.product,description: Description Aprašymas
field:product.product,identifiers: Identifiers Identifikatoriai
field:product.product,list_price: List Price Pardavimo kaina
ComponentTranslation
This translation Translated Tryton/product Prekės šablonas
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Tryton/account Šablonas

Change compared to this translation:

Prekės šŠablonas
Translated Tryton/account Šablonas

Change compared to this translation:

Prekės šŠablonas
Needs editing Tryton/account Templates
Translated Tryton/product Prekės šablonas
Needs editing Tryton/sao Susijęs
Translated Tryton/account Šablonas

Change compared to this translation:

Prekės šŠablonas
Translated Tryton/account Šablonas

Change compared to this translation:

Prekės šŠablonas
Translated Tryton/account Šablonas

Change compared to this translation:

Prekės šŠablonas
Translated Tryton/account Šablonas

Change compared to this translation:

Prekės šŠablonas
Translated Tryton/account Šablonas

Change compared to this translation:

Prekės šŠablonas
Needs editing Tryton/tryton Susijęs
Translated Tryton/account Koresponduojančios sąskaitos šablonas

Change compared to this translation:

PrekėKoresponduojančios sąskaitos šablonas
Needs editing Tryton/ir Šablonų plėtiniai
Not translated Tryton/account_product
Translated Tryton/customs Prekės šablonas
Not translated Tryton/commission
Translated Tryton/product Prekės šablonas
Translated Tryton/product Prekės šablonas

Loading…

User avatar MR

New translation

Tryton / productLithuanian

Template
Prekės šablonas
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Lithuanian
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
field:product.list_price,template:
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
modules/product/locale/lt.po, string 20