Translation

model:ir.ui.menu,name:menu_category_list
Categories
9/100
Context English Polish State
model:ir.message,text:msg_category_name_unique
The name of party category must be unique by parent.
Nazwa kategorii strony musi być unikatowa względem kategorii nadrzędnej.
model:ir.message,text:msg_contact_mechanism_change_party
You cannot change the party of contact mechanism "%(contact)s".
Nie możesz zmienić strony dla sposobu kontaktu "%(contact)s".
model:ir.message,text:msg_different_name
Parties have different names: "%(source_name)s" vs "%(destination_name)s".
Strony mają różne nazwy: "%(source_name)s" różni się od "%(destination_name)s".
model:ir.message,text:msg_different_tax_identifier
Parties have different tax identifiers: "%(source_code)s" vs "%(destination_code)s".
Strony mają różny identyfikator podatkowy: "%(source_code)s" różni się od "%(destination_code)s".
model:ir.message,text:msg_erase_active_party
Party "%(party)s" cannot be erased because they are still active.
Strona "%(party)s" nie może zostać usunięta, ponieważ nadal jest aktywna.
model:ir.message,text:msg_invalid_code
The %(type)s "%(code)s" for party "%(party)s" is not valid.
Typ %(type)s "%(code)s" strony "%(party)s" jest niepoprawny.
model:ir.message,text:msg_invalid_format
Invalid format "%(format)s" with exception "%(exception)s".
Niewłaściwy format "%(format)s". Wyjątek "%(exception)s".
model:ir.message,text:msg_invalid_phone_number
The phone number "%(phone)s" for party "%(party)s" is not valid.
Numer telefonu "%(phone)s" strony "%(party)s" jest niewłaściwy.
model:ir.message,text:msg_party_code_unique
The code on party must be unique.
Kod strony musi być unikatowy.
model:ir.message,text:msg_vies_unavailable
The VIES service is unavailable, try again later.
Usługa VIES jest niedostępna. Spróbuj później.
model:ir.sequence,name:sequence_party
Party
Strona
model:ir.sequence.type,name:sequence_type_party
Party
Strona
model:ir.ui.menu,name:menu_address_form
Addresses
Adresy
model:ir.ui.menu,name:menu_address_format_form
Address Formats
Formaty adresów
model:ir.ui.menu,name:menu_address_subdivision_type_form
Address Subdivision Types
Typy regionu dla adresu
model:ir.ui.menu,name:menu_category_list
Categories
Kategorie
model:ir.ui.menu,name:menu_category_tree
Categories
Kategorie
model:ir.ui.menu,name:menu_configuration
Configuration
Konfiguracja
model:ir.ui.menu,name:menu_contact_mechanism_form
Contact Mechanisms
Sposoby kontaktu
model:ir.ui.menu,name:menu_party
Party
Strona
model:ir.ui.menu,name:menu_party_configuration
Party Configuration
Ustawienia strony
model:ir.ui.menu,name:menu_party_form
Parties
Strony
model:party.address,name:
Address
Adres
model:party.address.format,name:
Address Format
Format adresu
model:party.address.subdivision_type,name:
Address Subdivision Type
Typ adresu regionu
model:party.category,name:
Category
Kategoria
model:party.check_vies.result,name:
Check VIES
Sprawdź VIES
model:party.configuration,name:
Party Configuration
Ustawienia strony
model:party.configuration.party_lang,name:
Party Configuration Lang
Język konfiguracji strony
model:party.configuration.party_sequence,name:
Party Configuration Sequence
Ustawienia numeracji strony
model:party.contact_mechanism,name:
Contact Mechanism
Sposób kontaktu
ComponentTranslation
This translation Translated Tryton/party
Kategorie
Following string has same context and same source.
Translated Tryton/product
Kategorie
Following strings have different contexts but same source.
Translated Tryton/party
Kategorie
Not translated Tryton/account_stock_landed_cost
 
Translated Tryton/party
Kategorie
Not translated Tryton/sale_promotion
 
Not translated Tryton/web_shop
 
Translated Tryton/party
Kategorie
Translated Tryton/product
Kategorie
Translated Tryton/product
Kategorie
Translated Tryton/party
Kategorie
Translated Tryton/product
Kategorie
Translated Tryton/product
Kategorie
Translated Tryton/product
Kategorie
Translated Tryton/product
Kategorie
Translated Tryton/product
Kategorie
Translated Tryton/product
Kategorie

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
model:ir.ui.menu,name:menu_category_list
Labels
No labels currently set.
Source string age
a year ago
Translation file
modules/party/locale/pl.po, string 116