Translation

help:party.category,childs:
English
Add children below the category.
26/320
Context English Polish State
field:party.party,mobile: Mobile Komórka
field:party.party,name: Name Nazwa
field:party.party,phone: Phone Telefon
field:party.party,replaced_by: Replaced By Zastąpione przez
field:party.party,tax_identifier: Tax Identifier Identyfikator podatkowy
field:party.party,website: Website Strona WWW
field:party.party-party.category,category: Category Kategoria
field:party.party-party.category,party: Party Strona
field:party.party.lang,lang: Language Język
field:party.party.lang,party: Party Strona
field:party.replace.ask,destination: Destination Cel
field:party.replace.ask,source: Source Źródło
help:ir.email.template,contact_mechanism: Define which email address to use from the party's contact mechanisms. Określ, którego adresu e-mail użyć korzystając z listy sposobów kontaktu.
help:party.address,party_name: If filled, replace the name of the party for address formatting Wypełnione pole zastępuje nazwę strony w adresie
help:party.address.format,format_: Available variables (also in upper case):
- ${party_name}
- ${name}
- ${attn}
- ${street}
- ${zip}
- ${city}
- ${subdivision}
- ${subdivision_code}
- ${country}
- ${country_code}
Dostępne zmienne (pisane także dużymi literami):
- ${party_name}
- ${name}
- ${attn}
- ${street}
- ${zip}
- ${city}
- ${subdivision}
- ${subdivision_code}
- ${country}
- ${country_code}
help:party.category,childs: Add children below the category. Dodaj kategorie podrzędne.
help:party.category,name: The main identifier of the category. Główny identyfikator kategorii.
help:party.category,parent: Add the category below the parent. Wybierz kategorię nadrzędną.
help:party.configuration,party_lang: The default language for new parties. Domyślny język dla nowych stron.
help:party.configuration,party_sequence: Used to generate the party code. Służy do wygenerowania kodu strony.
help:party.configuration.party_lang,party_lang: The default language for new parties. Domyślny język dla nowych stron.
help:party.configuration.party_sequence,party_sequence: Used to generate the party code. Służy do wygenerowania kodu strony.
help:party.erase.ask,party: The party to be erased. Strona przeznaczona do usunięcia.
help:party.identifier,party: The party identified by this record. Strona identyfikowana przez ten rekord.
help:party.party,categories: The categories the party belongs to. Kategorie przydzielone do strony.
help:party.party,code: The unique identifier of the party. Unikatowy identyfikator strony.
help:party.party,identifiers: Add other identifiers of the party. Dodaj inne identyfikatory strony.
help:party.party,lang: Used to translate communications with the party. Język komunikacji ze stroną.
help:party.party,name: The main identifier of the party. Główny identyfikator strony.
help:party.party,replaced_by: The party replacing this one. Strona zastępująca.
help:party.party,tax_identifier: The identifier used for tax report. Identyfikator używany przy raportach podatkowych.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
help:party.category,childs:
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
modules/party/locale/pl.po, string 68