Translation

help:party.address,party_name:
English
If filled, replace the name of the party for address formatting
48/630
Context English Polish State
field:party.party,lang: Language Język
field:party.party,langs: Languages Języki
field:party.party,mobile: Mobile Komórka
field:party.party,name: Name Nazwa
field:party.party,phone: Phone Telefon
field:party.party,replaced_by: Replaced By Zastąpione przez
field:party.party,tax_identifier: Tax Identifier Identyfikator podatkowy
field:party.party,website: Website Strona WWW
field:party.party-party.category,category: Category Kategoria
field:party.party-party.category,party: Party Strona
field:party.party.lang,lang: Language Język
field:party.party.lang,party: Party Strona
field:party.replace.ask,destination: Destination Cel
field:party.replace.ask,source: Source Źródło
help:ir.email.template,contact_mechanism: Define which email address to use from the party's contact mechanisms. Określ, którego adresu e-mail użyć korzystając z listy sposobów kontaktu.
help:party.address,party_name: If filled, replace the name of the party for address formatting Wypełnione pole zastępuje nazwę strony w adresie
help:party.address.format,format_: Available variables (also in upper case):
- ${party_name}
- ${name}
- ${attn}
- ${street}
- ${zip}
- ${city}
- ${subdivision}
- ${subdivision_code}
- ${country}
- ${country_code}
Dostępne zmienne (pisane także dużymi literami):
- ${party_name}
- ${name}
- ${attn}
- ${street}
- ${zip}
- ${city}
- ${subdivision}
- ${subdivision_code}
- ${country}
- ${country_code}
help:party.category,childs: Add children below the category. Dodaj kategorie podrzędne.
help:party.category,name: The main identifier of the category. Główny identyfikator kategorii.
help:party.category,parent: Add the category below the parent. Wybierz kategorię nadrzędną.
help:party.configuration,party_lang: The default language for new parties. Domyślny język dla nowych stron.
help:party.configuration,party_sequence: Used to generate the party code. Służy do wygenerowania kodu strony.
help:party.configuration.party_lang,party_lang: The default language for new parties. Domyślny język dla nowych stron.
help:party.configuration.party_sequence,party_sequence: Used to generate the party code. Służy do wygenerowania kodu strony.
help:party.erase.ask,party: The party to be erased. Strona przeznaczona do usunięcia.
help:party.identifier,party: The party identified by this record. Strona identyfikowana przez ten rekord.
help:party.party,categories: The categories the party belongs to. Kategorie przydzielone do strony.
help:party.party,code: The unique identifier of the party. Unikatowy identyfikator strony.
help:party.party,identifiers: Add other identifiers of the party. Dodaj inne identyfikatory strony.
help:party.party,lang: Used to translate communications with the party. Język komunikacji ze stroną.
help:party.party,name: The main identifier of the party. Główny identyfikator strony.

Loading…

User avatar wowarcz

Translation changed

Tryton / partyPolish

If filled, replace the name of the party for address formatting
Wypełnione pole zastępuje nazwę strony w adresie.
4 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
help:party.address,party_name:
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
modules/party/locale/pl.po, string 66