Translation

field:notification.email.log,date:
English
Date
4/100
Context English Polish State
field:notification.email,contact_mechanism: Contact Mechanism Sposób kontaktu
field:notification.email,content: Content Treść
field:notification.email,fallback_recipients: Recipients Fallback User Zastępczy użytkownik odbiorców
field:notification.email,fallback_recipients_hidden: Hidden Recipients Fallback User Ukryty zastępczy użytkownik odbiorców
field:notification.email,fallback_recipients_secondary: Secondary Recipients Fallback User Dodatkowy zastępczy użytkownik odbiorców
field:notification.email,from_: From Od
field:notification.email,model: Model Model
field:notification.email,recipients: Recipients Odbiorcy
field:notification.email,recipients_hidden: Hidden Recipients Ukryci odbiorcy
field:notification.email,recipients_secondary: Secondary Recipients Dodatkowi odbiorcy
field:notification.email,subject: Subject Temat
field:notification.email,triggers: Triggers Wyzwalacze
field:notification.email.attachment,model: Model Model
field:notification.email.attachment,notification: Notification Powiadomienie
field:notification.email.attachment,report: Report Raport
field:notification.email.log,date: Date Data
field:notification.email.log,notification: Notification Powiadomienie
field:notification.email.log,recipients: Recipients Odbiorcy
field:notification.email.log,recipients_hidden: Hidden Recipients Ukryci odbiorcy
field:notification.email.log,recipients_secondary: Secondary Recipients Dodatkowi odbiorcy
field:notification.email.log,resource: Resource Zasób
field:notification.email.log,trigger: Trigger Wyzwalacz
help:notification.email,attachments: The reports used as attachments. Raporty użyte jako załączniki.
help:notification.email,contact_mechanism: Define which email to use from the party's contact mechanisms Określ, którego e-maila ze sposobów kontaktu użyć dla strony
help:notification.email,content: The report used as email template. Raport użyty jako szablon wiadomości.
help:notification.email,fallback_recipients: User notified when no recipients e-mail is found Użytkownik zostanie powiadomiony, jeśli adres e-mail nie jest dostępny
help:notification.email,fallback_recipients_hidden: User notified when no hidden recipients e-mail is found Użytkownik zostanie powiadomiony, jeśli żaden ukryty adres e-mail nie jest dostępny
help:notification.email,fallback_recipients_secondary: User notified when no secondary recipients e-mail is found Użytkownik zostanie powiadomiony, jeśli żaden dodatkowy adres e-mail nie jest dostępny
help:notification.email,from_: Leave empty for the value defined in the configuration file. Pozostaw puste dla wartości zdefiniowanej w pliku konfiguracyjnym.
help:notification.email,recipients: The field that contains the recipient(s). Pole zawierające odbiorcę(ów).
help:notification.email,recipients_hidden: The field that contains the hidden recipient(s). Pole zawierające ukrytego odbiorcę(ów).
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Tryton/notification_email
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Tryton/account
Translated Tryton/account
Translated Tryton/account
Needs editing Tryton/account
Needs editing Tryton/account
Translated Tryton/account
Translated Tryton/account
Translated Tryton/account
Translated Tryton/account_dunning
Translated Tryton/account_dunning_email
Translated Tryton/ir
Not translated Tryton/account_es
Translated Tryton/ir Datae
Translated Tryton/account_payment_sepa
Not translated Tryton/account_fr_chorus
Translated Tryton/sale_subscription
Not translated Tryton/account_statement
Not translated Tryton/account_statement
Not translated Tryton/account_statement
Needs editing Tryton/account_payment
Translated Tryton/currency
Translated Tryton/product_price_list_dates
Needs editing Tryton/sale
Needs editing Tryton/sale
Needs editing Tryton/sale
Translated Tryton/sale_subscription
Not translated Tryton/account_statement
Translated Tryton/account_payment
Translated Tryton/account_payment_clearing
Translated Tryton/analytic_account
Translated Tryton/commission
Translated Tryton/product_cost_history
Needs editing Tryton/product_price_list_dates
Translated Tryton/sale_complaint
Translated Tryton/sale_subscription
Translated Tryton/timesheet
Translated Tryton/stock
Needs editing Tryton/stock
Needs editing Tryton/stock
Translated Tryton/stock
Needs editing Tryton/stock
Needs editing Tryton/stock
Translated Tryton/timesheet
Translated Tryton/account_asset
Translated Tryton/timesheet_cost
Not translated Tryton/purchase_amendment
Translated Tryton/account_asset
Translated Tryton/account_asset
Translated Tryton/account_dunning_letter
Not translated Tryton/account_statement
Needs editing Tryton/sale
Needs editing Tryton/sale
Translated Tryton/account
Translated Tryton/ir
Translated Tryton/stock
Not translated Tryton/sale_amendment
Translated Tryton/account_dunning_email
Translated Tryton/account_invoice
Translated Tryton/account_invoice
Translated Tryton/account_invoice
Needs editing Tryton/stock
Needs editing Tryton/stock
Translated Tryton/ir
Translated Tryton/account_invoice
Translated Tryton/account_invoice
Translated Tryton/stock_inventory_location
Not translated Tryton/attendance
Not translated Tryton/attendance
Not translated Tryton/attendance
Translated Tryton/account
Not translated Tryton/attendance
Translated Tryton/account
Translated Tryton/account

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
field:notification.email.log,date:
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
modules/notification_email/locale/pl.po, string 19