Translation

view:notification.email.log:
Time
4/100
Context English Polish State
help:notification.email,from_: Leave empty for the value defined in the configuration file. Pozostaw puste dla wartości zdefiniowanej w pliku konfiguracyjnym.
help:notification.email,recipients: The field that contains the recipient(s). Pole zawierające odbiorcę(ów).
help:notification.email,recipients_hidden: The field that contains the hidden recipient(s). Pole zawierające ukrytego odbiorcę(ów).
help:notification.email,recipients_secondary: The field that contains the secondary recipient(s). Pole zawierające dodatkowego odbiorcę(ów).
help:notification.email,subject: The Genshi syntax can be used with 'record' in the evaluation context.
If empty the report name will be used.
Składnia Genshi może być używana z „rekordem” w kontekście oceny.
Jeśli jest pusta, zostanie użyta nazwa raportu.
help:notification.email,triggers: Add a trigger for the notification. Dodaj wyzwalacz powiadomienia.
model:ir.action,name:act_email_form Notification Emails E-maile z powiadomieniami
model:ir.action,name:act_notification_email_log Logs Dzienniki zdarzeń
model:ir.action,name:act_notification_email_log_relate Notification E-Mails E-maile z powiadomieniami
model:ir.message,text:msg_notification_invalid_subject Invalid e-mail subject in notification "%(notification)s" with exception "%(exception)s". Nieprawidłowy temat wiadomości e-mail w powiadomieniu „% (notification) s” generujący wyjątek „% (exception) s”.
model:ir.ui.menu,name:menu_email_form Notification Emails E-maile z powiadomieniami
model:notification.email,name: Email Notification E-mail z powiadomieniami
model:notification.email.attachment,name: Email Notification Attachment Załącznik z powiadomieniem e-mailowym
model:notification.email.log,name: Notification Email Log Log o powiadomieniu e-mailowym
selection:ir.trigger,action: Email Notification Powiadomienie e-mailowe
view:notification.email.log: Time Czas
ComponentTranslation
This translation Translated Tryton/notification_email Czas
The following strings have different contexts, but the same source.
Not translated Tryton/attendance
Translated Tryton/product Czas
Translated Tryton/ir Czas
Not translated Tryton/attendance
Not translated Tryton/marketing_automation
Translated Tryton/account_dunning_email Czas

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
view:notification.email.log:
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
modules/notification_email/locale/pl.po, string 47