Translation

view:ir.translation.clean.succeed:
English
Translations cleaned successfully.
43/340
Context English Polish State
view:ir.note: Date Data
view:ir.note: Time Czas
view:ir.note: User Użytkownik
view:ir.rule.group: If there is no test defined, the rule is always satisfied if not global. Jeśli brak jest zdefiniowanego testu, reguła jeśli nie jest globalna zawsze spełnia wymagania.
view:ir.rule.group: The rule is satisfied if at least one test is True. Reguła spełnia wymagania jeśli wynik przynajmniej jednego testu jest True.
view:ir.sequence: ${day} ${day}
view:ir.sequence: ${month} ${month}
view:ir.sequence: ${year} ${year}
view:ir.sequence: Day: Dzień:
view:ir.sequence: Incremental Przyrostowo
view:ir.sequence: Legend (Placeholders for prefix, suffix) Legenda (Placeholders dla prefiksu, sufiksu)
view:ir.sequence: Month: Miesiąc:
view:ir.sequence: Timestamp Znak czasu
view:ir.sequence: Year: Rok:
view:ir.translation.clean.start: Clean Translations? Oczyścić tłumaczenia?
view:ir.translation.clean.succeed: Translations cleaned successfully. Tłumaczenia zostały pomyślnie wyczyszczone.
view:ir.translation.set.start: Synchronize Translations? Zsynchronizować tłumaczenia?
view:ir.translation.set.succeed: Translations set successfully. Tłumaczenia zostały pomyślnie zdefiniowane.
wizard_button:ir.lang.config,start,end: Cancel Anuluj
wizard_button:ir.lang.config,start,load: Load Prześlij
wizard_button:ir.model.print_model_graph,start,end: Cancel Anuluj
wizard_button:ir.model.print_model_graph,start,print_: Print Wydruk
wizard_button:ir.module.activate_upgrade,done,config: OK OK
wizard_button:ir.module.activate_upgrade,start,end: Cancel Anuluj
wizard_button:ir.module.activate_upgrade,start,upgrade: Start Upgrade Rozpocznij aktualizację
wizard_button:ir.module.config_wizard,done,end: OK OK
wizard_button:ir.module.config_wizard,first,action: OK OK
wizard_button:ir.module.config_wizard,first,end: Cancel Anuluj
wizard_button:ir.module.config_wizard,other,action: Next Następne
wizard_button:ir.module.config_wizard,other,end: Cancel Anuluj
wizard_button:ir.translation.clean,start,clean: Clean Wyczyść

Loading…

User avatar wowarcz

New translation

Tryton / irPolish

Translations cleaned successfully.
Tłumaczenia zostały pomyślnie wyczyszczone.
4 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
view:ir.translation.clean.succeed:
String age
6 months ago
Source string age
6 months ago
Translation file
trytond/trytond/ir/locale/pl.po, string 818