Translation

view:ir.note:
English
Date
4/100
Context English Polish State
view:ir.lang.config.start: You can now load aditional translations to the system. Możesz przesłać teraz do systemu dodatkowe tłumaczenia.
view:ir.lang: Date Formatting Formatowanie daty
view:ir.lang: Monetary Formatting Formatowanie pieniężne
view:ir.lang: Numbers Formatting Formatowanie liczb
view:ir.module.activate_upgrade.done: The modules have been upgraded / activated. Moduły zostały zaktualizowane / aktywowane.
view:ir.module.activate_upgrade.start: Note that this operation may take a few minutes. Wykonanie operacji może zająć kilka minut.
view:ir.module.activate_upgrade.start: Your system will be upgraded. System zostanie zaktualizowany.
view:ir.module.config_wizard.done: The configuration is done. Konfiguracja została ukończona.
view:ir.module.config_wizard.first: You will be able to configure your installation depending on the modules you have installed. Będziesz mógł skonfigurować swoją instalację w zależności od modułów, które zainstalowałeś.
view:ir.module: Cancel Activation Anuluj aktywację
view:ir.module: Cancel Deactivation Anuluj deaktywację
view:ir.module: Cancel Upgrade Anuluj aktualizację
view:ir.module: Mark for Activation Oznacz do aktywacji
view:ir.module: Mark for Deactivation (beta) Oznacz do dezaktywacji (beta)
view:ir.module: Mark for Upgrade Oznacz do uaktualnienia
view:ir.note: Date Data
view:ir.note: Time Czas
view:ir.note: User Użytkownik
view:ir.rule.group: If there is no test defined, the rule is always satisfied if not global. Jeśli brak jest zdefiniowanego testu, reguła jeśli nie jest globalna zawsze spełnia wymagania.
view:ir.rule.group: The rule is satisfied if at least one test is True. Reguła spełnia wymagania jeśli wynik przynajmniej jednego testu jest True.
view:ir.sequence: ${day} ${day}
view:ir.sequence: ${month} ${month}
view:ir.sequence: ${year} ${year}
view:ir.sequence: Day: Dzień:
view:ir.sequence: Incremental Przyrostowo
view:ir.sequence: Legend (Placeholders for prefix, suffix) Legenda (Placeholders dla prefiksu, sufiksu)
view:ir.sequence: Month: Miesiąc:
view:ir.sequence: Timestamp Znak czasu
view:ir.sequence: Year: Rok:
view:ir.translation.clean.start: Clean Translations? Oczyścić tłumaczenia?
view:ir.translation.clean.succeed: Translations cleaned successfully. Tłumaczenia zostały pomyślnie wyczyszczone.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Tryton/ir
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Tryton/account
Translated Tryton/account
Translated Tryton/account
Needs editing Tryton/account
Needs editing Tryton/account
Translated Tryton/account
Translated Tryton/account
Translated Tryton/account
Translated Tryton/ir
Translated Tryton/account_dunning_email
Not translated Tryton/account_es
Translated Tryton/ir Datae
Translated Tryton/account_dunning
Not translated Tryton/account_statement
Not translated Tryton/account_statement
Not translated Tryton/account_fr_chorus
Translated Tryton/account_payment_sepa
Translated Tryton/analytic_account
Not translated Tryton/account_statement
Translated Tryton/account_payment
Needs editing Tryton/account_payment
Translated Tryton/account_payment_clearing
Not translated Tryton/account_statement
Translated Tryton/notification_email
Translated Tryton/currency
Translated Tryton/commission
Needs editing Tryton/product_price_list_dates
Translated Tryton/product_cost_history
Translated Tryton/product_price_list_dates
Needs editing Tryton/sale
Needs editing Tryton/sale
Needs editing Tryton/sale
Translated Tryton/sale_subscription
Translated Tryton/sale_subscription
Translated Tryton/sale_complaint
Translated Tryton/stock
Translated Tryton/sale_subscription
Needs editing Tryton/stock
Translated Tryton/stock
Needs editing Tryton/stock
Needs editing Tryton/stock
Translated Tryton/timesheet_cost
Needs editing Tryton/stock
Translated Tryton/timesheet
Translated Tryton/timesheet
Translated Tryton/account_asset
Translated Tryton/account_asset
Not translated Tryton/purchase_amendment
Not translated Tryton/account_statement
Translated Tryton/account_dunning_letter
Translated Tryton/account_asset
Needs editing Tryton/sale
Translated Tryton/account_dunning_email
Needs editing Tryton/sale
Translated Tryton/account
Translated Tryton/stock
Needs editing Tryton/stock
Needs editing Tryton/stock
Translated Tryton/account_invoice
Translated Tryton/account_invoice
Translated Tryton/account_invoice
Translated Tryton/account_invoice
Translated Tryton/ir
Not translated Tryton/attendance
Translated Tryton/account_invoice
Translated Tryton/stock_inventory_location
Not translated Tryton/sale_amendment
Not translated Tryton/attendance
Not translated Tryton/attendance
Not translated Tryton/attendance
Translated Tryton/account
Translated Tryton/account
Translated Tryton/account

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
view:ir.note:
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
trytond/trytond/ir/locale/pl.po, string 807