Translation

view:ir.note:
Date
4/100
Context English Polish State
view:ir.lang.config.start:
You can now load aditional translations to the system.
 
view:ir.lang:
Date Formatting
Formatowanie daty
view:ir.lang:
Monetary Formatting
Formatowanie pieniężne
view:ir.lang:
Numbers Formatting
Formatowanie liczb
view:ir.module.activate_upgrade.done:
The modules have been upgraded / activated.
Moduły zostały zaktualizowane / aktywowane.
view:ir.module.activate_upgrade.start:
Note that this operation may take a few minutes.
Wykonanie operacji może zająć kilka minut.
view:ir.module.activate_upgrade.start:
Your system will be upgraded.
System zostanie zaktualizowany.
view:ir.module.config_wizard.done:
The configuration is done.
Konfiguracja została ukończona.
view:ir.module.config_wizard.first:
You will be able to configure your installation depending on the modules you have installed.
Będziesz mógł skonfigurować swoją instalację w zależności od modułów, które zainstalowałeś.
view:ir.module:
Cancel Activation
Anuluj aktywację
view:ir.module:
Cancel Deactivation
Anuluj deaktywację
view:ir.module:
Cancel Upgrade
Anuluj aktualizację
view:ir.module:
Mark for Activation
Oznacz do aktywacji
view:ir.module:
Mark for Deactivation (beta)
Oznacz do dezaktywacji (beta)
view:ir.module:
Mark for Upgrade
Oznacz do uaktualnienia
view:ir.note:
Date
Data
view:ir.note:
Time
Czas
view:ir.note:
User
Użytkownik
view:ir.rule.group:
If there is no test defined, the rule is always satisfied if not global.
Jeśli brak jest zdefiniowanego testu, reguła jeśli nie jest globalna zawsze spełnia wymagania.
view:ir.rule.group:
The rule is satisfied if at least one test is True.
Reguła spełnia wymagania jeśli wynik przynajmniej jednego testu jest True.
view:ir.sequence:
${day}
${day}
view:ir.sequence:
${month}
${month}
view:ir.sequence:
${year}
${year}
view:ir.sequence:
Day:
Dzień:
view:ir.sequence:
Incremental
Przyrostowo
view:ir.sequence:
Legend (Placeholders for prefix, suffix)
Legenda (Placeholders dla prefiksu, sufiksu)
view:ir.sequence:
Month:
Miesiąc:
view:ir.sequence:
Timestamp
Znak czasu
view:ir.sequence:
Year:
Rok:
view:ir.translation.clean.start:
Clean Translations?
Oczyścić tłumaczenia?
view:ir.translation.clean.succeed:
Translations cleaned successfully.
 
ComponentTranslation
This translation Translated Tryton/ir
Data
Following strings have different contexts but same source.
Translated Tryton/currency
Data
Translated Tryton/ir
Date
Translated Tryton/account
Data
Translated Tryton/account
Data
Translated Tryton/account
Data
Translated Tryton/account
Data
Translated Tryton/account
Data
Translated Tryton/account_asset
Data
Translated Tryton/account
Data
Translated Tryton/account
Data
Translated Tryton/account_asset
Data
Translated Tryton/account_dunning
Data
Translated Tryton/account_asset
Data
Translated Tryton/account_dunning_letter
Data
Translated Tryton/account_dunning_email
Data
Translated Tryton/account_dunning_email
Data
Translated Tryton/account_invoice
Data
Not translated Tryton/account_es
 
Not translated Tryton/account_fr_chorus
 
Translated Tryton/account_invoice
Data
Translated Tryton/account_invoice
Data
Translated Tryton/account_invoice
Data
Translated Tryton/account_invoice
Data
Needs editing Tryton/account_payment
Data
Not translated Tryton/account_statement
 
Translated Tryton/account_payment_sepa
Data
Translated Tryton/account_payment
Data
Translated Tryton/account_payment_clearing
Data
Not translated Tryton/account_statement
 
Not translated Tryton/account_statement
 
Not translated Tryton/account_statement
 
Translated Tryton/product_cost_history
Data
Not translated Tryton/account_statement
 
Translated Tryton/analytic_account
Data
Translated Tryton/notification_email
Data
Translated Tryton/commission
Data
Needs editing Tryton/sale
Data:
Translated Tryton/product_price_list_dates
Data
Needs editing Tryton/sale
Data:
Needs editing Tryton/sale
Data:
Translated Tryton/sale_subscription
Data
Needs editing Tryton/sale
Data:
Needs editing Tryton/sale
Data:
Translated Tryton/sale_complaint
Data
Translated Tryton/sale_subscription
Data
Translated Tryton/stock
Data
Translated Tryton/sale_subscription
Data
Translated Tryton/stock
Data
Translated Tryton/stock
Data
Not translated Tryton/attendance
 
Not translated Tryton/attendance
 
Not translated Tryton/attendance
 
Not translated Tryton/attendance
 
Translated Tryton/timesheet
Data
Translated Tryton/stock_inventory_location
Data
Translated Tryton/timesheet
Data
Translated Tryton/timesheet_cost
Data
Needs editing Tryton/stock
Data
Needs editing Tryton/stock
Data
Not translated Tryton/purchase_amendment
 
Not translated Tryton/sale_amendment
 
Needs editing Tryton/product_price_list_dates
Data
Translated Tryton/account
Data
Needs editing Tryton/account
Data
Needs editing Tryton/account
Data
Translated Tryton/account
Data
Translated Tryton/ir
Data
Translated Tryton/account
Data
Translated Tryton/ir
Data
Needs editing Tryton/stock
Data
Following strings have different sources but same context.
Translated Tryton/ir
Czas
Translated Tryton/ir
Użytkownik

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
view:ir.note:
Labels
No labels currently set.
Source string age
a year ago
Translation file
trytond/trytond/ir/locale/pl.po, string 764