Translation

view:ir.note:
Time
4/100
Context English Polish State
view:ir.lang: Date Formatting Formatowanie daty
view:ir.lang: Monetary Formatting Formatowanie pieniężne
view:ir.lang: Numbers Formatting Formatowanie liczb
view:ir.module.activate_upgrade.done: The modules have been upgraded / activated. Moduły zostały zaktualizowane / aktywowane.
view:ir.module.activate_upgrade.start: Note that this operation may take a few minutes. Wykonanie operacji może zająć kilka minut.
view:ir.module.activate_upgrade.start: Your system will be upgraded. System zostanie zaktualizowany.
view:ir.module.config_wizard.done: The configuration is done. Konfiguracja została ukończona.
view:ir.module.config_wizard.first: You will be able to configure your installation depending on the modules you have installed. Będziesz mógł skonfigurować swoją instalację w zależności od modułów, które zainstalowałeś.
view:ir.module: Cancel Activation Anuluj aktywację
view:ir.module: Cancel Deactivation Anuluj deaktywację
view:ir.module: Cancel Upgrade Anuluj aktualizację
view:ir.module: Mark for Activation Oznacz do aktywacji
view:ir.module: Mark for Deactivation (beta) Oznacz do dezaktywacji (beta)
view:ir.module: Mark for Upgrade Oznacz do uaktualnienia
view:ir.note: Date Data
view:ir.note: Time Czas
view:ir.note: User Użytkownik
view:ir.rule.group: If there is no test defined, the rule is always satisfied if not global. Jeśli brak jest zdefiniowanego testu, reguła jeśli nie jest globalna zawsze spełnia wymagania.
view:ir.rule.group: The rule is satisfied if at least one test is True. Reguła spełnia wymagania jeśli wynik przynajmniej jednego testu jest True.
view:ir.sequence: ${day} ${day}
view:ir.sequence: ${month} ${month}
view:ir.sequence: ${year} ${year}
view:ir.sequence: Day: Dzień:
view:ir.sequence: Incremental Przyrostowo
view:ir.sequence: Legend (Placeholders for prefix, suffix) Legenda (Placeholders dla prefiksu, sufiksu)
view:ir.sequence: Month: Miesiąc:
view:ir.sequence: Timestamp Znak czasu
view:ir.sequence: Year: Rok:
view:ir.translation.clean.start: Clean Translations? Oczyścić tłumaczenia?
view:ir.translation.clean.succeed: Translations cleaned successfully. Tłumaczenia zostały pomyślnie wyczyszczone.
view:ir.translation.set.start: Synchronize Translations? Zsynchronizować tłumaczenia?
ComponentTranslation
This translation Translated Tryton/ir Czas
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Tryton/product Czas
Translated Tryton/account_dunning_email Czas
Not translated Tryton/marketing_automation
Not translated Tryton/attendance
Translated Tryton/notification_email Czas
Not translated Tryton/attendance

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
view:ir.note:
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
trytond/trytond/ir/locale/pl.po, string 803