Translation

model:ir.message,text:msg_dict_schema_type
Type
3/100
Context English Polish State
model:ir.message,text:msg_dict_schema_domain Domain Domena
model:ir.message,text:msg_dict_schema_float Float Float
model:ir.message,text:msg_dict_schema_help Help Pomoc
model:ir.message,text:msg_dict_schema_integer Integer Integer
model:ir.message,text:msg_dict_schema_invalid_domain Invalid domain in schema "%(schema)s". Nieprawidłowa domena w schemacie "%(schema)s".
model:ir.message,text:msg_dict_schema_invalid_selection Invalid selection in schema "%(schema)s". Nieprawidłowe zaznaczenie w schemacie "%(schema)s".
model:ir.message,text:msg_dict_schema_multiselection MultiSelection Wielokrotne zaznaczenie
model:ir.message,text:msg_dict_schema_name Name Nazwa
model:ir.message,text:msg_dict_schema_numeric Numeric Numeric
model:ir.message,text:msg_dict_schema_selection Selection Zaznaczenie
model:ir.message,text:msg_dict_schema_selection_help A couple of key and label separated by ":" per line. Para klucza i etykiety rozdzielone w linii przez ":".
model:ir.message,text:msg_dict_schema_selection_json Selection JSON Zaznaczenie JSON
model:ir.message,text:msg_dict_schema_selection_sorted Selection Sorted Zaznaczenie posortowane
model:ir.message,text:msg_dict_schema_selection_sorted_help If the selection must be sorted on label. Aktywuj, jeśli zaznaczenie ma być posortowane według etykiety.
model:ir.message,text:msg_dict_schema_string String String
model:ir.message,text:msg_dict_schema_type Type Typ
model:ir.message,text:msg_digits_validation_record The number of digits in the value "%(value)s" for field "%(field)s" in "%(model)s" exceeds the limit of "%(digits)i". Liczba cyfr w wartości "%(value)s" w polu "%(field)s" modelu "%(model)s" przekroczyła limit "%(digits)i".
model:ir.message,text:msg_domain_validation_record The value for field "%(field)s" in "%(model)s" is not valid according to its domain. Wartość w polu "%(field)s" dla "%(model)s" jest nieprawidłowa względem swojej domeny.
model:ir.message,text:msg_edited_at Edited at Data utworzenia
model:ir.message,text:msg_edited_by Edited by Zmodyfikował
model:ir.message,text:msg_email_template_invalid_body Invalid body in e-mail template "%(template)s" with exception "%(exception)s". Nieprawidłowa treść w szablonie e-mail "%(template)s" generująca wyjątek "%(exception)s".
model:ir.message,text:msg_email_template_invalid_field_pyson Invalid PYSON %(field)s in e-mail template "%(template)s" with exception "%(exception)s". Nieprawidłowe wyrażenie PYSON %(field)s w szablonie e-mail "%(template)s" generujące wyjątek "%(exception)s".
model:ir.message,text:msg_email_template_invalid_field_pyson_type The PYSON %(field)s in e-mail template "%(template)s" must generate a list. PYSON %(field)s w szablonie e-mail "%(template)s" musi generować listę.
model:ir.message,text:msg_email_template_invalid_subject Invalid subject in e-mail template "%(template)s" with exception "%(exception)s". Nieprawidłowy temat w szablonie e-mail "%(template)s" generujący wyjątek "%(exception)s".
model:ir.message,text:msg_foreign_model_exist The records could not be deleted because they are used by field "%(field)s" of "%(model)s". Rekordy nie mogą zostać usunięte ponieważ są używane w polu "%(field)s" modelu "%(model)s".
model:ir.message,text:msg_foreign_model_missing The value "%(value)s" for field "%(field)s" in "%(model)s" does not exist. Wartość "%(value)s" pola "%(field)s" w modelu "%(model)s" nie istnieje.
model:ir.message,text:msg_html_editor_save_fail Failed to save, please retry. Problem z zapisem, spróbuj ponownie.
model:ir.message,text:msg_id_positive ID must be positive. ID musi być dodatnie.
model:ir.message,text:msg_language_default_translatable The default language must be translatable. Domyślny język musi być przetłumaczalny.
model:ir.message,text:msg_language_delete_default The default language can not be deleted. Domyślny język nie może zostać usunięty.
model:ir.message,text:msg_language_invalid_date Invalid date format "%(format)s" for language "%(language)s". Niewłaściwy format daty "%(format)s" w języku "%(language)s".
ComponentTranslation
This translation Translated Tryton/ir Typ
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Tryton/account Typ
Translated Tryton/account Typ
Needs editing Tryton/account Typ
Translated Tryton/account Typ
Translated Tryton/account Typ
Translated Tryton/account Typ
Needs editing Tryton/account Typ
Translated Tryton/account Typ
Translated Tryton/account Typ
Needs editing Tryton/account Typ
Needs editing Tryton/account Typ
Translated Tryton/ir Typ
Needs editing Tryton/account Typ
Translated Tryton/ir Typ
Translated Tryton/ir Typ
Translated Tryton/ir Typ
Translated Tryton/ir Typ
Translated Tryton/ir Typ
Translated Tryton/ir Typ
Translated Tryton/account_statement_ofx Type

Change compared to this translation:

Type
Translated Tryton/account_fr Typ
Translated Tryton/account_payment_sepa Typ
Translated Tryton/ir Typ
Translated Tryton/ir Typ
Translated Tryton/account_payment_sepa Typ
Translated Tryton/bank Typ
Translated Tryton/country Typ
Translated Tryton/analytic_account Typ
Translated Tryton/commission Typ
Translated Tryton/customs Typ
Translated Tryton/party_relationship Typ
Translated Tryton/party Typ
Translated Tryton/product Typ
Translated Tryton/product Typ
Translated Tryton/project Typ
Translated Tryton/sale Typ
Translated Tryton/purchase Typ
Not translated Tryton/web_shop
Translated Tryton/sale_complaint Typ
Translated Tryton/commission Typ
Translated Tryton/stock_supply Typ
Translated Tryton/stock_package Typ
Needs editing Tryton/account Typ
Translated Tryton/party_relationship Typ
Translated Tryton/commission Typ
Translated Tryton/account_invoice Typ
Translated Tryton/account_invoice Typ
Translated Tryton/account_invoice Typ
Translated Tryton/party Typ
Translated Tryton/product Typ
Translated Tryton/account_invoice Typ
Translated Tryton/account Typ
Translated Tryton/account_invoice Typ
Not translated Tryton/attendance
Translated Tryton/product_classification_taxonomic Typ

Loading…

User avatar wowarcz

New translation

Tryton / irPolish

Type
Typ
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
model:ir.message,text:msg_dict_schema_type
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
trytond/trytond/ir/locale/pl.po, string 565