Translation

model:ir.message,text:msg_dict_schema_date
English
Date
4/100
Context English Polish State
model:ir.message,text:msg_action_invalid_context Invalid context "%(context)s" for action "%(action)s". Nieprawidłowy kontekst "%(context)s" dla akcji "%(action)s".
model:ir.message,text:msg_action_invalid_domain Invalid domain or search criteria "%(domain)s" for action "%(action)s". Nieprawidłowa domena lub kryteria wyszukiwania "%(domain)s" dla akcji "%(action)s".
model:ir.message,text:msg_action_invalid_views Invalid view "%(view)s" for action "%(action)s". Nieprawidłowy widok "%(view)s" dla akcji "%(action)s".
model:ir.message,text:msg_action_wrong_wizard_model Wrong wizard model in keyword action "%(name)s". Nieprawidłowy model kreatora w akcji "%(name)s" dot. słów kluczowych.
model:ir.message,text:msg_active Active Aktywny
model:ir.message,text:msg_active_help Uncheck to exclude from future use. Odznacz, aby nie używać w przyszłości.
model:ir.message,text:msg_attachments Attachments Załączniki
model:ir.message,text:msg_base_config_record This record is part of the base configuration. Ten rekord jest częścią podstawowej konfiguracji.
model:ir.message,text:msg_create_rule_error You are not allowed to create records of "%(model)s" because they fail on at least one of these rules:
%(rules)s
Nie masz uprawnień do utworzenia rekordów w "%(model)s" z powodu niezgodności przynajmniej jednej z reguł:
%(rules)s
model:ir.message,text:msg_created_at Created at Data utworzenia
model:ir.message,text:msg_created_by Created by Utworzył
model:ir.message,text:msg_delete_rule_error You are not allowed to delete records "%(ids)s" of "%(model)s" because of at lease one of those rules:
%(rules)s
Nie masz uprawnień do usunięcia rekordów "%(ids)s" z modelu "%(model)s" z powodu niezgodności przynajmniej jednej z reguł:
%(rules)s
model:ir.message,text:msg_delete_xml_record You are not allowed to delete this record. Nie masz uprawnień do usunięcia tego rekordu.
model:ir.message,text:msg_dict_schema_boolean Boolean Boolean
model:ir.message,text:msg_dict_schema_char Char Char
model:ir.message,text:msg_dict_schema_date Date Date
model:ir.message,text:msg_dict_schema_datetime DateTime DateTime
model:ir.message,text:msg_dict_schema_digits Digits Digits
model:ir.message,text:msg_dict_schema_domain Domain Domena
model:ir.message,text:msg_dict_schema_float Float Float
model:ir.message,text:msg_dict_schema_help Help Pomoc
model:ir.message,text:msg_dict_schema_help_selection Help Selection Zaznaczenie
model:ir.message,text:msg_dict_schema_help_selection_help The key followed by the help text separated by a ":", one per line. Para klucza i etykiety rozdzielone w linii przez ":".
model:ir.message,text:msg_dict_schema_help_selection_json Help Selection JSON Zaznaczenie JSON
model:ir.message,text:msg_dict_schema_integer Integer Integer
model:ir.message,text:msg_dict_schema_invalid_domain Invalid domain in schema "%(schema)s". Nieprawidłowa domena w schemacie "%(schema)s".
model:ir.message,text:msg_dict_schema_invalid_help_selection Invalid help selection in schema "%(schema)s". Nieprawidłowe zaznaczenie w schemacie "%(schema)s".
model:ir.message,text:msg_dict_schema_invalid_selection Invalid selection in schema "%(schema)s". Nieprawidłowe zaznaczenie w schemacie "%(schema)s".
model:ir.message,text:msg_dict_schema_multiselection MultiSelection Wielokrotne zaznaczenie
model:ir.message,text:msg_dict_schema_name Name Nazwa
model:ir.message,text:msg_dict_schema_numeric Numeric Numeric
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Tryton/ir
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Tryton/account Datea
Translated Tryton/account Datea
Translated Tryton/account Datea
Needs editing Tryton/account
Needs editing Tryton/account
Translated Tryton/account Datea
Translated Tryton/account Datea
Translated Tryton/account Datea
Not translated Tryton/account_es
Translated Tryton/account_dunning_email Datea
Translated Tryton/ir Datea
Not translated Tryton/account_fr_chorus
Translated Tryton/account_dunning Datea
Translated Tryton/account_payment_sepa Datea
Not translated Tryton/account_statement
Not translated Tryton/account_statement
Translated Tryton/account_payment Datea
Not translated Tryton/account_statement
Not translated Tryton/account_statement
Translated Tryton/account_payment_clearing Datea
Needs editing Tryton/account_payment
Translated Tryton/commission Datea
Translated Tryton/analytic_account Datea
Translated Tryton/currency Datea
Translated Tryton/notification_email Datea
Needs editing Tryton/product_price_list_dates
Translated Tryton/product_price_list_dates Datea
Translated Tryton/product_cost_history Datea
Needs editing Tryton/sale
Needs editing Tryton/sale
Translated Tryton/sale_subscription Datea
Translated Tryton/sale_complaint Datea
Translated Tryton/sale_subscription Datea
Translated Tryton/sale_subscription Datea
Needs editing Tryton/sale
Translated Tryton/stock Datea
Needs editing Tryton/stock
Translated Tryton/stock Datea
Needs editing Tryton/stock
Needs editing Tryton/stock
Needs editing Tryton/stock
Translated Tryton/account_asset Datea
Translated Tryton/account_asset Datea
Translated Tryton/timesheet Datea
Translated Tryton/timesheet Datea
Translated Tryton/timesheet_cost Datea
Not translated Tryton/purchase_amendment
Translated Tryton/account_asset Datea
Translated Tryton/account_dunning_letter Datea
Not translated Tryton/account_statement
Translated Tryton/ir Datea
Needs editing Tryton/sale
Translated Tryton/account Datea
Needs editing Tryton/sale
Translated Tryton/stock Datea
Needs editing Tryton/stock
Needs editing Tryton/stock
Translated Tryton/stock_inventory_location Datea
Translated Tryton/account_dunning_email Datea
Translated Tryton/ir Datea
Translated Tryton/account_invoice Datea
Translated Tryton/account_invoice Datea
Translated Tryton/account_invoice Datea
Translated Tryton/account_invoice Datea
Translated Tryton/account_invoice Datea
Not translated Tryton/attendance
Not translated Tryton/sale_amendment
Not translated Tryton/attendance
Not translated Tryton/attendance
Translated Tryton/account Datea
Not translated Tryton/attendance
Translated Tryton/account Datea
Translated Tryton/account Datea

Loading…

User avatar wowarcz

Translation changed

Tryton / irPolish

Date
Datae
a year ago
User avatar wowarcz

New translation

Tryton / irPolish

Date
Data
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
model:ir.message,text:msg_dict_schema_date
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
trytond/trytond/ir/locale/pl.po, string 547