Translation

model:ir.ui.menu,name:menu_company
English
Company
5/100
Context English Polish State
help:res.user,employee: Select the employee to make the user behave as such. Wybierz pracownika, który będzie użytkownikiem systemu.
help:res.user,employees: Add employees to grant the user access to them. Dodaj pracowników, do których użytkownik będzie miał dostęp.
help:res.user,main_company: Grant access to the company and its children. Przyznanie dostępu do firmy i jej firm podrzędnych.
model:company.company,name: Company Firma
model:company.company.config.start,name: Company Config Konfiguracja ustawień firmy
model:company.employee,name: Employee Pracownik
model:ir.action,name:act_company_config Configure Company Konfiguruj ustawienia firmy
model:ir.action,name:act_company_list Companies Firmy
model:ir.action,name:act_company_tree Companies Firmy
model:ir.action,name:act_employee_form Employees Pracownicy
model:ir.action,name:act_employee_subordinates Supervised by Nadzorowani przez
model:ir.action,name:report_letter Letter Letter
model:ir.cron-company.company,name: Cron - Company Cron - Firma
model:ir.rule.group,name:rule_group_sequence User in company Użytkownik w firmie
model:ir.rule.group,name:rule_group_sequence_strict User in company Użytkownik w firmie
model:ir.ui.menu,name:menu_company Company Firma
model:ir.ui.menu,name:menu_company_list Companies Firmy
model:ir.ui.menu,name:menu_company_tree Companies Firmy
model:ir.ui.menu,name:menu_employee_form Employees Pracownicy
model:res.group,name:group_company_admin Company Administration Administracja ustawieniami firmy
model:res.group,name:group_employee_admin Employee Administration Administracja ustawieniami pracowników
model:res.user-company.employee,name: User - Employee Użytkownik - Pracownik
report:party.letter: Best Regards, Z pozdrowieniami,
report:party.letter: Date: Data:
report:party.letter: Dear Madams and Sirs, Szanowni Państwo,
report:party.letter: Subject: Temat:
view:company.company.config.start: You can now add your company into the system. Możesz dodać swoją firmę do systemu.
view:company.company: Company Firma
view:company.company: Reports Raporty
wizard_button:company.company.config,company,add: Add Dodaj
wizard_button:company.company.config,company,end: Cancel Anuluj
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Tryton/company
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Tryton/account_deposit
Translated Tryton/account_credit_limit
Translated Tryton/account_credit_limit
Translated Tryton/account_dunning
Translated Tryton/account_eu
Not translated Tryton/account_fr_chorus
Translated Tryton/account_payment_sepa
Translated Tryton/account_payment_sepa
Translated Tryton/account_product
Not translated Tryton/account_statement
Not translated Tryton/account_statement
Not translated Tryton/account_statement
Translated Tryton/account_payment
Translated Tryton/account_payment
Translated Tryton/account_payment
Translated Tryton/account_payment
Translated Tryton/account_payment
Translated Tryton/account_stock_landed_cost
Not translated Tryton/account_statement_rule
Translated Tryton/account_stock_landed_cost
Not translated Tryton/account_statement_rule
Translated Tryton/analytic_account
Translated Tryton/analytic_account
Translated Tryton/company
Needs editing Tryton/commission
Translated Tryton/commission
Translated Tryton/company
Translated Tryton/company
Translated Tryton/company
Translated Tryton/company
Translated Tryton/company
Translated Tryton/company
Translated Tryton/product_price_list
Translated Tryton/production
Translated Tryton/product
Translated Tryton/production
Translated Tryton/product
Translated Tryton/product
Translated Tryton/purchase_requisition
Translated Tryton/production_work
Translated Tryton/production_work
Not translated Tryton/purchase_request_quotation
Needs editing Tryton/sale
Translated Tryton/purchase
Translated Tryton/sale
Needs editing Tryton/sale
Translated Tryton/purchase
Needs editing Tryton/sale
Translated Tryton/sale
Needs editing Tryton/sale
Needs editing Tryton/purchase
Needs editing Tryton/sale
Needs editing Tryton/purchase
Translated Tryton/sale_opportunity
Translated Tryton/sale_opportunity
Translated Tryton/sale_opportunity
Translated Tryton/sale_price_list
Translated Tryton/sale_opportunity
Translated Tryton/sale_price_list
Translated Tryton/sale_extra
Translated Tryton/sale_complaint
Needs editing Tryton/sale_subscription
Translated Tryton/stock
Needs editing Tryton/stock
Translated Tryton/stock
Needs editing Tryton/stock
Translated Tryton/stock
Translated Tryton/stock
Translated Tryton/stock
Translated Tryton/stock
Translated Tryton/stock
Needs editing Tryton/stock
Needs editing Tryton/account_asset
Translated Tryton/stock
Translated Tryton/stock
Translated Tryton/stock_forecast
Translated Tryton/stock_supply
Translated Tryton/stock_package_shipping_dpd
Translated Tryton/timesheet
Translated Tryton/timesheet
Translated Tryton/account_asset
Not translated Tryton/account_cash_rounding
Translated Tryton/account_asset
Translated Tryton/sale_advance_payment
Translated Tryton/sale_promotion
Translated Tryton/sale_advance_payment
Not translated Tryton/web_shop
Translated Tryton/account
Translated Tryton/account
Needs editing Tryton/account
Translated Tryton/account
Translated Tryton/account
Translated Tryton/account
Translated Tryton/account
Translated Tryton/account_payment
Translated Tryton/account_asset
Translated Tryton/company
Translated Tryton/account_payment_sepa
Not translated Tryton/account_statement
Not translated Tryton/account_statement
Translated Tryton/analytic_account
Translated Tryton/analytic_account
Translated Tryton/purchase
Translated Tryton/project
Translated Tryton/purchase_request
Needs editing Tryton/purchase
Needs editing Tryton/account
Translated Tryton/sale_subscription
Needs editing Tryton/stock
Needs editing Tryton/account_invoice
Needs editing Tryton/stock
Translated Tryton/account_invoice
Translated Tryton/sale_supply_drop_shipment
Translated Tryton/account_invoice
Needs editing Tryton/account_invoice
Translated Tryton/account_invoice
Needs editing Tryton/account_invoice
Translated Tryton/account_invoice
Not translated Tryton/attendance
Translated Tryton/account
Translated Tryton/purchase_request
Translated Tryton/stock_inventory_location
Translated Tryton/stock_package_shipping_ups
Not translated Tryton/attendance
Not translated Tryton/attendance
Translated Tryton/account
Translated Tryton/account
Translated Tryton/account
Not translated Tryton/attendance
Translated Tryton/account
Translated Tryton/account
Translated Tryton/account
Translated Tryton/account
Translated Tryton/account
Needs editing Tryton/account
Translated Tryton/account
Translated Tryton/account
Translated Tryton/account
Translated Tryton/account
Translated Tryton/account
Translated Tryton/account
Translated Tryton/account
Translated Tryton/account
Translated Tryton/account
Needs editing Tryton/account
Translated Tryton/account
Needs editing Tryton/account
Needs editing Tryton/account
Translated Tryton/account
Needs editing Tryton/account
Translated Tryton/account
Not translated Tryton/account_es
Translated Tryton/account_be
Not translated Tryton/account_es

Loading…

User avatar wowarcz

Translation changed

Tryton / companyPolish

Company
Firma
5 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
model:ir.ui.menu,name:menu_company
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
modules/company/locale/pl.po, string 62