Translation

model:company.company,name:
Company
5/100
Context English Polish State
help:company.company,timezone:
Used to compute the today date.
Służy do wyznaczenia dzisiejszej daty.
help:company.employee,company:
The company to which the employee belongs.
Firma, do której należą pracownicy.
help:company.employee,end_date:
When the employee leaves the company.
Data opuszczenia firmy przez pracownika.
help:company.employee,party:
The party which represents the employee.
Strona reprezentująca pracownika.
help:company.employee,start_date:
When the employee joins the company.
Data przyjęcia pracownika do firmy.
help:company.employee,subordinates:
The employees to be overseen by this employee.
Pracownicy nadzorowani przez tego pracownika.
help:company.employee,supervisor:
The employee who oversees this employee.
Pracownik nadzorujący tego pracownika.
help:ir.cron,companies:
Companies registered for this cron.
Firmy zarejestrowane dla crona.
help:ir.rule,domain:

- "employee" from the current user

- "pracownik" będący obecnym użytkownikiem
help:ir.sequence,company:
Restrict the sequence usage to the company.
Ograniczenie użycia sekwencji do firmy.
help:ir.sequence.strict,company:
Restrict the sequence usage to the company.
Ograniczenie użycia sekwencji do firmy.
help:res.user,company:
Select the company to work for.
Wybór firmy, w której pracuje użytkownik.
help:res.user,employee:
Select the employee to make the user behave as such.
Wybierz pracownika, który będzie użytkownikiem systemu.
help:res.user,employees:
Add employees to grant the user access to them.
Dodaj pracowników, do których użytkownik będzie miał dostęp.
help:res.user,main_company:
Grant access to the company and its children.
Przyznanie dostępu do firmy i jej firm podrzędnych.
model:company.company,name:
Company
Firma
model:company.company.config.start,name:
Company Config
Konfiguracja ustawień firmy
model:company.employee,name:
Employee
Pracownik
model:ir.action,name:act_company_config
Configure Company
Konfiguruj ustawienia firmy
model:ir.action,name:act_company_list
Companies
Firmy
model:ir.action,name:act_company_tree
Companies
Firmy
model:ir.action,name:act_employee_form
Employees
Pracownicy
model:ir.action,name:act_employee_subordinates
Supervised by
Nadzorowany przez
model:ir.action,name:report_letter
Letter
Letter
model:ir.cron-company.company,name:
Cron - Company
Cron - Firma
model:ir.rule.group,name:rule_group_sequence
User in company
Użytkownik w firmie
model:ir.rule.group,name:rule_group_sequence_strict
User in company
Użytkownik w firmie
model:ir.ui.menu,name:menu_company
Company
Firma
model:ir.ui.menu,name:menu_company_list
Companies
Firmy
model:ir.ui.menu,name:menu_company_tree
Companies
Firmy
model:ir.ui.menu,name:menu_employee_form
Employees
Pracownicy
ComponentTranslation
This translation Translated Tryton/company
Firma
Following strings have different contexts but same source.
Translated Tryton/account
Firma
Needs editing Tryton/account
Firma
Translated Tryton/account
Firma
Translated Tryton/account
Firma
Translated Tryton/account
Firma
Translated Tryton/account
Firma
Translated Tryton/account
Firma
Translated Tryton/account
Firma
Translated Tryton/account
Firma
Translated Tryton/account
Firma
Translated Tryton/account
Firma
Translated Tryton/account
Firma
Translated Tryton/account
Firma
Translated Tryton/account
Firma
Needs editing Tryton/account
Firma
Needs editing Tryton/account
Firma
Translated Tryton/account
Firma
Translated Tryton/account
Firma
Translated Tryton/account
Firma
Translated Tryton/account
Firma
Translated Tryton/account
Firma
Translated Tryton/account
Firma
Translated Tryton/account
Firma
Translated Tryton/account_invoice
Firma
Translated Tryton/account_be
Firma
Not translated Tryton/account_es
 
Translated Tryton/account_eu
Firma
Translated Tryton/account_invoice
Firma
Translated Tryton/account_asset
Firma
Translated Tryton/account_credit_limit
Firma
Translated Tryton/account_deposit
Firma
Not translated Tryton/account_fr_chorus
 
Translated Tryton/account_product
Firma
Translated Tryton/account_payment
Firma
Translated Tryton/account_payment_sepa
Firma
Translated Tryton/account_payment
Firma
Translated Tryton/account_payment
Firma
Translated Tryton/account_payment
Firma
Translated Tryton/account_payment_sepa
Firma
Translated Tryton/account_payment_sepa
Firma
Not translated Tryton/account_statement
 
Not translated Tryton/account_statement
 
Not translated Tryton/account_statement
 
Not translated Tryton/account_statement
 
Not translated Tryton/account_statement
 
Not translated Tryton/account_statement_rule
 
Translated Tryton/analytic_account
Firma
Not translated Tryton/account_statement_rule
 
Translated Tryton/account_stock_landed_cost
Firma
Translated Tryton/analytic_account
Firma
Translated Tryton/analytic_account
Firma
Translated Tryton/company
Firma
Translated Tryton/analytic_account
Firma
Translated Tryton/company
Firma
Translated Tryton/company
Firma
Translated Tryton/commission
Firma
Translated Tryton/company
Firma
Translated Tryton/company
Firma
Translated Tryton/company
Firma
Translated Tryton/product
Firma
Translated Tryton/company
Firma
Translated Tryton/product
Firma
Translated Tryton/product
Firma
Translated Tryton/production
Firma
Translated Tryton/product_price_list
Firma
Translated Tryton/production_work
Firma
Translated Tryton/production_work
Firma
Translated Tryton/purchase
Firma
Translated Tryton/purchase
Firma
Translated Tryton/project
Firma
Translated Tryton/purchase
Firma
Translated Tryton/purchase_request
Firma
Translated Tryton/purchase_request
Firma
Translated Tryton/sale
Firma
Not translated Tryton/purchase_request_quotation
 
Translated Tryton/purchase_requisition
Firma
Translated Tryton/sale
Firma
Needs editing Tryton/sale
Firma
Translated Tryton/sale_advance_payment
Firma
Translated Tryton/sale_advance_payment
Firma
Translated Tryton/sale_extra
Firma
Translated Tryton/sale_complaint
Firma
Translated Tryton/sale_opportunity
Firma
Translated Tryton/sale_price_list
Firma
Translated Tryton/sale_opportunity
Firma
Translated Tryton/sale_opportunity
Firma
Translated Tryton/sale_subscription
Firma
Translated Tryton/sale_promotion
Firma
Translated Tryton/sale_price_list
Firma
Translated Tryton/stock
Firma
Translated Tryton/sale_supply_drop_shipment
Firma
Translated Tryton/stock
Firma
Translated Tryton/stock
Firma
Translated Tryton/stock
Firma
Translated Tryton/stock
Firma
Translated Tryton/stock
Firma
Translated Tryton/stock
Firma
Translated Tryton/stock
Firma
Translated Tryton/stock
Firma
Not translated Tryton/attendance
 
Not translated Tryton/attendance
 
Not translated Tryton/attendance
 
Not translated Tryton/attendance
 
Translated Tryton/stock_inventory_location
Firma
Translated Tryton/stock_forecast
Firma
Translated Tryton/account_asset
Firma
Translated Tryton/stock_package_shipping_ups
Firma
Translated Tryton/timesheet
Firma
Translated Tryton/stock_package_shipping_dpd
Firma
Translated Tryton/stock_supply
Firma
Translated Tryton/timesheet
Firma
Needs editing Tryton/account_asset
Firma
Translated Tryton/account_asset
Firma
Needs editing Tryton/sale
Firma
Not translated Tryton/account_es
 
Needs editing Tryton/stock
Firma
Translated Tryton/account
Firma
Needs editing Tryton/sale
Firma
Translated Tryton/account
Firma
Not translated Tryton/account_cash_rounding
 
Translated Tryton/account
Firma
Translated Tryton/sale_opportunity
Firma
Translated Tryton/account_credit_limit
Firma
Needs editing Tryton/account
Firma
Needs editing Tryton/sale
Firma
Needs editing Tryton/sale_subscription
Firma
Translated Tryton/account
Firma
Needs editing Tryton/stock
Firma
Needs editing Tryton/stock
Firma
Translated Tryton/account_invoice
Firma
Translated Tryton/account_dunning
Firma
Not translated Tryton/web_shop
 
Needs editing Tryton/purchase
Firma
Needs editing Tryton/commission
Firma
Needs editing Tryton/account
Firma
Translated Tryton/account
Firma
Translated Tryton/account
Firma
Translated Tryton/account
Firma
Translated Tryton/account_invoice
Firma
Needs editing Tryton/account_invoice
Firma
Needs editing Tryton/account_invoice
Firma
Translated Tryton/account_stock_landed_cost
Firma
Translated Tryton/account_payment
Firma
Translated Tryton/account_payment
Firma
Translated Tryton/production
Firma
Translated Tryton/company
Firma
Needs editing Tryton/account
Firma
Needs editing Tryton/purchase
Firma

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
model:company.company,name:
Labels
No labels currently set.
Source string age
a year ago
Translation file
modules/company/locale/pl.po, string 50