Translation

model:company.employee,name:
English
Employee
9/100
Context English Polish State
help:company.employee,end_date: When the employee leaves the company. Data opuszczenia firmy przez pracownika.
help:company.employee,party: The party which represents the employee. Strona reprezentująca pracownika.
help:company.employee,start_date: When the employee joins the company. Data przyjęcia pracownika do firmy.
help:company.employee,subordinates: The employees to be overseen by this employee. Pracownicy nadzorowani przez tego pracownika.
help:company.employee,supervisor: The employee who oversees this employee. Pracownik nadzorujący tego pracownika.
help:ir.cron,companies: Companies registered for this cron. Firmy zarejestrowane dla crona.
help:ir.rule,domain:
- "employee" from the current user

- "pracownik" będący obecnym użytkownikiem
help:ir.sequence,company: Restrict the sequence usage to the company. Ograniczenie użycia sekwencji do firmy.
help:ir.sequence.strict,company: Restrict the sequence usage to the company. Ograniczenie użycia sekwencji do firmy.
help:res.user,company: Select the company to work for. Wybór firmy, w której pracuje użytkownik.
help:res.user,employee: Select the employee to make the user behave as such. Wybierz pracownika, który będzie użytkownikiem systemu.
help:res.user,employees: Add employees to grant the user access to them. Dodaj pracowników, do których użytkownik będzie miał dostęp.
help:res.user,main_company: Grant access to the company and its children. Przyznanie dostępu do firmy i jej firm podrzędnych.
model:company.company,name: Company Firma
model:company.company.config.start,name: Company Config Konfiguracja ustawień firmy
model:company.employee,name: Employee Pracownik
model:ir.action,name:act_company_config Configure Company Konfiguruj ustawienia firmy
model:ir.action,name:act_company_list Companies Firmy
model:ir.action,name:act_company_tree Companies Firmy
model:ir.action,name:act_employee_form Employees Pracownicy
model:ir.action,name:act_employee_subordinates Supervised by Nadzorowany przez
model:ir.action,name:report_letter Letter Letter
model:ir.cron-company.company,name: Cron - Company Cron - Firma
model:ir.rule.group,name:rule_group_sequence User in company Użytkownik w firmie
model:ir.rule.group,name:rule_group_sequence_strict User in company Użytkownik w firmie
model:ir.ui.menu,name:menu_company Company Firma
model:ir.ui.menu,name:menu_company_list Companies Firmy
model:ir.ui.menu,name:menu_company_tree Companies Firmy
model:ir.ui.menu,name:menu_employee_form Employees Pracownicy
model:res.group,name:group_company_admin Company Administration Administracja ustawieniami firmy
model:res.group,name:group_employee_admin Employee Administration Administracja ustawieniami pracowników
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Tryton/company
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Tryton/sale_opportunity
Translated Tryton/sale_opportunity
Not translated Tryton/attendance
Not translated Tryton/attendance
Translated Tryton/purchase_requisition
Translated Tryton/company
Not translated Tryton/attendance
Not translated Tryton/commission
Translated Tryton/project_plan
Translated Tryton/sale_opportunity
Translated Tryton/timesheet
Translated Tryton/sale_complaint
Translated Tryton/timesheet
Translated Tryton/timesheet
Translated Tryton/timesheet
Translated Tryton/timesheet
Translated Tryton/timesheet_cost

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
model:company.employee,name:
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
modules/company/locale/pl.po, string 52