Translation

report:account.dunning.letter:
Fees:
9/100
Context English Catalan State
field:account.dunning.level,email_contact_mechanism:
Contact Mechanism
Mitjà de contacte
field:account.dunning.level,email_from:
From
De
field:account.dunning.level,email_template:
Email Template
Plantilla de correu electrònic
field:account.dunning.level,send_email:
Send Email
Envia correu electrònic
help:account.configuration,dunning_email_fallback:
User notified when no e-mail is found to send the dunning
El usuari a notificar quan no es trobi cap correu electrònic per enviar la reclamació
help:account.dunning.level,email_contact_mechanism:
Define which e-mail to use from the party's contact mechanisms
Defineix quin correu electrònic dels mitjans de contactes del tercer es vol utilitzar
help:account.dunning.level,email_from:
Leave empty for the value defined in the configuration file.
Deixeu-ho en blanc per utilitzar el valor definit a la configuració.
model:account.dunning.email.log,name:
Dunning Email Log
Registres de correus electrònics de reclamació
model:ir.action,name:act_log
Email Logs
Registre de correus electrònics
model:ir.action,name:report_email
Dunning Email
Correu electrònic de reclamació
report:account.dunning.letter:
Amount
Import
report:account.dunning.letter:
Date
Data
report:account.dunning.letter:
Date:
Data:
report:account.dunning.letter:
Description
Descripció
report:account.dunning.letter:
Due Date
Data de venciment
report:account.dunning.letter:
Fees:
Despeses:
report:account.dunning.letter:
Pending Payments Received
Pagaments pendents rebuts
report:account.dunning.letter:
Reference
Referència
report:account.dunning.letter:
Reminder Notice
Avís de recordatori
view:account.dunning.email.log:
Time
Hora
view:account.dunning.level:
E-mail
Correu electrònic
ComponentTranslation
This translation Translated Tryton/account_dunning_email
Despeses:
Following string has same context and same source.
Translated Tryton/account_dunning_letter
Despeses:
Following strings have different sources but same context.
Translated Tryton/account_dunning_email
Data de venciment
Translated Tryton/account_dunning_email
Avís de recordatori
Translated Tryton/account_dunning_letter
Import

Change compared to this translation:

Despeses:Import
Translated Tryton/account_dunning_letter
Data

Change compared to this translation:

Despeses:ata
Translated Tryton/account_dunning_letter
Data:

Change compared to this translation:

Despesesata:
Translated Tryton/account_dunning_letter
Descripció

Change compared to this translation:

Despeses:cripció
Translated Tryton/account_dunning_letter
Data de venciment

Change compared to this translation:

Despeses:ata de venciment
Translated Tryton/account_dunning_letter
Pagaments pendents rebuts

Change compared to this translation:

Despeses:Pagaments pendents rebuts
Translated Tryton/account_dunning_letter
Referència

Change compared to this translation:

Despeses:Referència
Translated Tryton/account_dunning_letter
Avís de recordatori

Change compared to this translation:

Despeses:Avís de recordatori
Translated Tryton/account_dunning_email
Descripció
Translated Tryton/account_dunning_email
Pagaments pendents rebuts
Translated Tryton/account_dunning_email
Referència
Translated Tryton/account_dunning_email
Import
Translated Tryton/account_dunning_email
Data
Translated Tryton/account_dunning_email
Data:

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Catalan
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
report:account.dunning.letter:
Labels
No labels currently set.
Source string age
a year ago
Translation file
modules/account_dunning_email/locale/ca.po, string 23