Translation

help:account.account,debit_type:
The type used if not empty and debit > credit.
0/460
Context English Lithuanian State
field:party.party,accounts:
Accounts
Koresponduojančios sąskaitos
field:party.party,currency_digits:
Currency Digits
Valiutos skaitmenų po kablelio skaičius
field:party.party,customer_tax_rule:
Customer Tax Rule
Mokesčių pirkėjui taisyklė
field:party.party,payable:
Payable
Mokėtina suma
field:party.party,payable_today:
Payable Today
Šiandien mokėtina suma
field:party.party,receivable:
Receivable
Gautina suma
field:party.party,receivable_today:
Receivable Today
Šiandien gautina suma
field:party.party,supplier_tax_rule:
Supplier Tax Rule
Tiekėjo mokesčių taisyklė
field:party.party.account,account_payable:
Account Payable
Mokėtinų sumų koresponduojanti sąskaita
field:party.party.account,account_receivable:
Account Receivable
Gautinų sumų koresponduojanti sąskaita
field:party.party.account,company:
Company
Organizacija
field:party.party.account,customer_tax_rule:
Customer Tax Rule
Mokesčių pirkėjui taisyklė
field:party.party.account,party:
Party
Kontrahentas
field:party.party.account,supplier_tax_rule:
Supplier Tax Rule
Tiekėjo mokesčių taisyklė
help:account.account,closed:
Check to prevent posting move on the account.
Pažymėkite, kad išvengti operacijų šioje koresponduojančioje sąskaitoje.
help:account.account,debit_type:
The type used if not empty and debit > credit.
 
help:account.account,general_ledger_balance:
Display only the balance in the general ledger report.
Didžiosios knygos ataskaitoje rodyti tik balansą.
help:account.account,reconcile:
Allow move lines of this account to be reconciled.
Leisti šios koresponduojančios sąskaitos eilučių suderinimą.
help:account.account,second_currency:
Force all moves for this account
to have this secondary currency.
Visoms operacijoms šioje koresponduojančioje
sąskaitoje priskirti šią papildomą valiutą.
help:account.account,taxes:
Default tax for manual encoding of move lines
for journal types: "expense" and "revenue".
Numatytieji mokesčiai, kuriant operacijų eilutes
"išlaidų" ir "pajamų" tipo žurnalams rankiniu būdu.
help:account.account,template_override:
Check to override template definition
Pažymėkite, kad perrašyti duomenis iš šablono
help:account.account.template,closed:
Check to prevent posting move on the account.
Pažymėkite, kad išvengti operacijų šioje koresponduojančioje sąskaitoje.
help:account.account.template,general_ledger_balance:
Display only the balance in the general ledger report.
Didžiosios knygos ataskaitoje rodyti tik balansą.
help:account.account.template,reconcile:
Allow move lines of this account to be reconciled.
Leisti šios koresponduojančios sąskaitos eilučių suderinimą.
help:account.account.type,template_override:
Check to override template definition
Pažymėkite, kad perrašyti duomenis iš šablono
help:account.aged_balance.context,posted:
Only include posted moves.
Rodyti tik įtrauktas į apskaitą operacijas.
help:account.balance_sheet.comparision.context,posted:
Only include posted moves.
Rodyti tik įtrauktas į apskaitą operacijas.
help:account.balance_sheet.context,posted:
Only include posted moves.
Rodyti tik įtrauktas į apskaitą operacijas.
help:account.configuration,default_customer_tax_rule:
Default customer tax rule for new parties.
Numatytoji mokesčių pirkėjui taisyklė naujiems kontrahentams.
help:account.configuration,default_supplier_tax_rule:
Default supplier tax rule for new parties.
Numatytoji tiekėjo mokesčių taisyklė naujiems kontrahentams.
help:account.fiscalyear.create_periods.start,end_day:
The day of the month on which periods end.
Months with fewer days will end on the last day.
Periodo pabaigos mėnesio diena.
Trumpesni mėnesiai baigsis paskutinę mėnesio dieną.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Lithuanian
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
help:account.account,debit_type:
Labels
No labels currently set.
Source string age
5 months ago
Translation file
modules/account/locale/lt.po, string 478