Translation

field:party.party.account,party:
English
Party
12/100
Context English Lithuanian State
field:account.update_chart.start,account: Root Account Pagrindinė koresponduojanti sąskaita
field:party.party,account_payable: Account Payable Mokėtinų sumų koresponduojanti sąskaita
field:party.party,account_receivable: Account Receivable Gautinų sumų koresponduojanti sąskaita
field:party.party,accounts: Accounts Koresponduojančios sąskaitos
field:party.party,currency_digits: Currency Digits Valiutos skaitmenų po kablelio skaičius
field:party.party,customer_tax_rule: Customer Tax Rule Mokesčių pirkėjui taisyklė
field:party.party,payable: Payable Mokėtina suma
field:party.party,payable_today: Payable Today Šiandien mokėtina suma
field:party.party,receivable: Receivable Gautina suma
field:party.party,receivable_today: Receivable Today Šiandien gautina suma
field:party.party,supplier_tax_rule: Supplier Tax Rule Tiekėjo mokesčių taisyklė
field:party.party.account,account_payable: Account Payable Mokėtinų sumų koresponduojanti sąskaita
field:party.party.account,account_receivable: Account Receivable Gautinų sumų koresponduojanti sąskaita
field:party.party.account,company: Company Organizacija
field:party.party.account,customer_tax_rule: Customer Tax Rule Mokesčių pirkėjui taisyklė
field:party.party.account,party: Party Kontrahentas
field:party.party.account,supplier_tax_rule: Supplier Tax Rule Tiekėjo mokesčių taisyklė
help:account.account,closed: Check to prevent posting move on the account. Pažymėkite, kad išvengti operacijų šioje koresponduojančioje sąskaitoje.
help:account.account,debit_type: The type used if not empty and debit > credit.
help:account.account,general_ledger_balance: Display only the balance in the general ledger report. Didžiosios knygos ataskaitoje rodyti tik balansą.
help:account.account,reconcile: Allow move lines of this account to be reconciled. Leisti šios koresponduojančios sąskaitos eilučių suderinimą.
help:account.account,second_currency: Force all moves for this account
to have this secondary currency.
Visoms operacijoms šioje koresponduojančioje
sąskaitoje priskirti šią papildomą valiutą.
help:account.account,taxes: Default tax for manual encoding of move lines
for journal types: "expense" and "revenue".
Numatytieji mokesčiai, kuriant operacijų eilutes
"išlaidų" ir "pajamų" tipo žurnalams rankiniu būdu.
help:account.account,template_override: Check to override template definition Pažymėkite, kad perrašyti duomenis iš šablono
help:account.account.template,closed: Check to prevent posting move on the account. Pažymėkite, kad išvengti operacijų šioje koresponduojančioje sąskaitoje.
help:account.account.template,general_ledger_balance: Display only the balance in the general ledger report. Didžiosios knygos ataskaitoje rodyti tik balansą.
help:account.account.template,reconcile: Allow move lines of this account to be reconciled. Leisti šios koresponduojančios sąskaitos eilučių suderinimą.
help:account.account.type,template_override: Check to override template definition Pažymėkite, kad perrašyti duomenis iš šablono
help:account.aged_balance.context,posted: Only include posted moves. Rodyti tik įtrauktas į apskaitą operacijas.
help:account.balance_sheet.comparision.context,posted: Only include posted moves. Rodyti tik įtrauktas į apskaitą operacijas.
help:account.balance_sheet.context,posted: Only include posted moves. Rodyti tik įtrauktas į apskaitą operacijas.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Tryton/account
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Tryton/account
Translated Tryton/account
Needs editing Tryton/account
Translated Tryton/account
Needs editing Tryton/account
Translated Tryton/account
Translated Tryton/account_credit_limit
Not translated Tryton/account_es
Translated Tryton/account
Not translated Tryton/marketing_email
Not translated Tryton/account_es
Translated Tryton/account_dunning
Translated Tryton/account_dunning
Translated Tryton/account_payment
Translated Tryton/account_eu
Translated Tryton/account_payment_sepa
Translated Tryton/account_payment_stripe
Translated Tryton/account_statement
Translated Tryton/account_statement
Translated Tryton/account_statement
Translated Tryton/account_statement
Translated Tryton/account_payment
Translated Tryton/bank
Not translated Tryton/account_statement_rule
Translated Tryton/account_tax_cash
Translated Tryton/carrier
Needs editing Tryton/commission
Translated Tryton/commission
Translated Tryton/party
Translated Tryton/company
Translated Tryton/company
Translated Tryton/party
Translated Tryton/party
Translated Tryton/party
Translated Tryton/party
Translated Tryton/party
Translated Tryton/party
Translated Tryton/party
Translated Tryton/party
Translated Tryton/party
Translated Tryton/purchase
Translated Tryton/party
Translated Tryton/project
Translated Tryton/sale_price_list
Needs editing Tryton/purchase
Translated Tryton/sale_opportunity
Needs editing Tryton/web_user
Not translated Tryton/sale_invoice_grouping
Translated Tryton/sale_subscription
Translated Tryton/web_user
Translated Tryton/sale_shipment_grouping
Not translated Tryton/account_payment_braintree
Not translated Tryton/purchase_amendment
Translated Tryton/stock
Translated Tryton/account
Translated Tryton/analytic_account
Translated Tryton/account
Translated Tryton/account
Translated Tryton/sale
Translated Tryton/purchase_request
Translated Tryton/account_invoice
Translated Tryton/account_invoice
Translated Tryton/account_invoice
Not translated Tryton/sale_amendment

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Lithuanian
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
field:party.party.account,party:
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
modules/account/locale/lt.po, string 519