Translation

model:account.journal,name:journal_revenue
English
Revenue
7/100
Context English Lithuanian State
model:account.create_chart.properties,name: Create Chart Sukurti koresponduojančių sąskaitų planą
model:account.create_chart.start,name: Create Chart Sukurti koresponduojančių sąskaitų planą
model:account.fiscalyear,name: Fiscal Year Finansiniai metai
model:account.fiscalyear.balance_non_deferral.start,name: Balance Non-Deferral Metinis pajamų ir išlaidų koresponduojančių sąskaitų uždarymas
model:account.fiscalyear.create_periods.start,name: Create Periods Start Pradėti periodų kūrimą
model:account.fiscalyear.renew.start,name: Renew Fiscal Year Start Finansinių metų atnaujinimas - pradžia
model:account.general_ledger.account,name: General Ledger Account Didžiosios knygos koresponduojanti sąskaita
model:account.general_ledger.account.context,name: General Ledger Account Context Didžiosios knygos koresponduojančios sąskaitos kontekstas
model:account.general_ledger.account.party,name: General Ledger Account Party Didžiosios knygos koresponduojanti sąskaita
model:account.general_ledger.line,name: General Ledger Line Didžiosios knygos eilutė
model:account.general_ledger.line.context,name: General Ledger Line Context Didžiosios knygos eilutės kontekstas
model:account.income_statement.context,name: Income Statement Context Pelno ataskaitos kontekstas
model:account.journal,name: Journal Žurnalas
model:account.journal,name:journal_cash Cash Kasa
model:account.journal,name:journal_expense Expense Išlaidos
model:account.journal,name:journal_revenue Revenue Pajamos
model:account.journal,name:journal_stock Stock Sandėlys
model:account.journal.open_cash.context,name: Journal Cash Context Kasos žurnalo kontekstas
model:account.journal.period,name: Journal - Period Periodų žurnalai
model:account.journal.sequence,name: Journal Sequence Žurnalų numeruotė
model:account.move,name: Account Move Koresponduojančios sąskaitos operacija
model:account.move.cancel.default,name: Cancel Moves Anuliuotos operacijos
model:account.move.line,name: Account Move Line Koresponduojančios sąskaitos operacijos eilutė
model:account.move.line.group.start,name: Group Lines Grupuoti eilutes
model:account.move.line.template,name: Account Move Line Template Koresponduojančios sąskaitos operacijos eilutės šablonas
model:account.move.open_journal.ask,name: Open Journal Ask Atverti žurnalą
model:account.move.print_general_journal.start,name: Print General Journal Spausdinti pagrindinį žurnalą
model:account.move.reconcile.write_off,name: Reconcile Write Off Sudengimo nurašymas
model:account.move.reconcile_lines.writeoff,name: Reconcile Lines Write-Off Sudengimo eilučių nurašymas
model:account.move.reconciliation,name: Account Move Reconciliation Lines Koresponduojančios sąskaitos operacijos sudengimo eilutės
model:account.move.template,name: Account Move Template Koresponduojančios sąskaitos operacijos šablonas
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Tryton/account
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Tryton/sale
Needs editing Tryton/sale
Translated Tryton/account
Not translated Tryton/project_revenue
Translated Tryton/account
Needs editing Tryton/account

Loading…

User avatar MR

Translation changed

Tryton / accountLithuanian

Revenue
RevenuePajamos
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Lithuanian
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
model:account.journal,name:journal_revenue
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
modules/account/locale/lt.po, string 607