Translation

model:ir.message,text:msg_change_period_post_move_sequence
English
You cannot change the post move sequence in period "%(period)s" because it has posted moves.
112/920
Context English Lithuanian State
model:ir.action,name:report_general_journal General Journal Pagrindinis žurnalas
model:ir.action,name:report_general_ledger General Ledger Didžioji knyga
model:ir.action,name:report_trial_balance Trial Balance Bandomasis balansas
model:ir.action,name:wizard_create_chart Create Chart of Accounts from Template Sukurti koresponduojančių sąskaitų planą iš šablono
model:ir.action,name:wizard_print_general_journal Print General Journal Spausdinti pagrindinį žurnalą
model:ir.action,name:wizard_tax_test Test Tax Tikrinti mokestį
model:ir.action,name:wizard_update_chart Update Chart of Accounts from Template Atnaujinti koresponduojančių sąskaitų planą pagal šabloną
model:ir.action.act_window.domain,name:act_move_line_payable_receivable_domain_all All Viskas
model:ir.action.act_window.domain,name:act_move_line_payable_receivable_domain_payable Payable Mokėtina
model:ir.action.act_window.domain,name:act_move_line_payable_receivable_domain_receivable Receivable Gautina
model:ir.message,text:msg_account_chart_exists A chart of accounts already exists for company "%(company)s". Organizacija "%(company)s" jau turi sąskaitų planą.
model:ir.message,text:msg_account_invalid_deferral_second_currency To set a second currency for account "%(account)s", it must be deferral. Norint nustatyti antrąją valiutą koresponduojančiai sąskaitai "%(account)s", pastaroji turi būti perkeliama.
model:ir.message,text:msg_account_invalid_type_second_currency To set a second currency for account "%(account)s", it must not have a type "payable", "revenue", "receivable" nor "expense". Norint nustatyti antrąją valiutą koresponduojančiai sąskaitai "%(account)s", pastaroji turi būti vieno iš šių tipų: "mokėtinos", "pajamos", "gautinos" ar "išlaidos".
model:ir.message,text:msg_cancel_line_delegated The moves "%(moves)s" contain grouped lines, cancelling them will ungroup the lines. Operacijoje "%(moves)s" yra apjungtų eilučių, panaikinus operaciją jos bus išgrupuotos.
model:ir.message,text:msg_change_fiscalyear_post_move_sequence You cannot change the post move sequence on fiscal year "%(fiscalyear)s" because it contains posted moves. Negalima keisti finansinių metų "%(fiscalyear)s" įtraukimo į apskaitą numeruotės, nes jau yra įtrauktų į apskaitą numeruočių.
model:ir.message,text:msg_change_period_post_move_sequence You cannot change the post move sequence in period "%(period)s" because it has posted moves. Negalima keisti periodo "%(period)s" įtraukimo į apskaitą numeruotės, nes jau yra įtrauktų į apskaitą operacijų.
model:ir.message,text:msg_close_fiscalyear_account_balance_not_zero To close the fiscal year, the balance of account "%(account)s" must be zero. Finansinių metų uždarymui koresponduojančios sąskaitos "%(account)s" balansas turi būti lygus nuliui.
model:ir.message,text:msg_close_fiscalyear_earlier To close fiscal year "%(fiscalyear)s", you must close all earlier fiscal years. Finansinių metų "%(fiscalyear)s" uždarymui reikia uždaryti visus ankstesnius finansinius metus.
model:ir.message,text:msg_close_period_non_posted_moves To close period "%(period)s" you must post the moves "%(moves)s". Periodo "%(period)s" uždarymui reikia įtraukti į apskaitą operacijas "%(moves)s".
model:ir.message,text:msg_create_journal_period_closed_period You cannot create a journal-period in closed period "%(period)s". Negalima sukurti žurnalo uždarytam periodui "%(period)s".
model:ir.message,text:msg_create_period_closed_fiscalyear You cannot create a period in fiscal year "%(fiscalyear)s" because it is closed. Negalima sukurti periodo uždarytiems finansiniams metams "%(fiscalyear)s".
model:ir.message,text:msg_deferral_unique Deferral must be unique by account and fiscal year.
model:ir.message,text:msg_delete_account_with_move_lines You cannot delete account "%(account)s" because it has move lines.
model:ir.message,text:msg_erase_party_receivable_payable You cannot erase party "%(party)s" while they have pending receivable/payable with company "%(company)s".
model:ir.message,text:msg_fiscalyear_different_post_move_sequence The fiscal years "%(first)s" and "%(second)s" cannot have the same post move sequence, you must use different sequences.
model:ir.message,text:msg_fiscalyear_overlap The fiscal years "%(first)s" and "%(second)s" overlap, you must use different dates.
model:ir.message,text:msg_group_line Line "%(line)s" can not be grouped. Eilutė "%(line)s" negali būti apjungiama.
model:ir.message,text:msg_group_line_many_parties You cannot group lines with different parties. Negalima apjungti eilučių su skirtingais kontrahentais.
model:ir.message,text:msg_group_line_maximum_account You cannot group lines from more than 2 different accounts. Negalima apjungti eilučių iš daugiau nei dviejų skirtingų koresponduojančių sąskaitų.
model:ir.message,text:msg_group_line_same_company You cannot group lines of different companies. Negalima apjungti kelių skirtingų organizacijų eilučių.
model:ir.message,text:msg_group_line_same_second_currency You cannot group lines of different second currencies. Negalima apjungti eilučių su skirtingomis antrosiomis valiutomis.

Loading…

User avatar MR

New translation

Tryton / accountLithuanian

You cannot change the post move sequence in period "%(period)s" because it has posted moves.
Negalima keisti periodo "%(period)s" įtraukimo į apskaitą numeruotės, nes jau yra įtrauktų į apskaitą operacijų.
7 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Lithuanian
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
model:ir.message,text:msg_change_period_post_move_sequence
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
modules/account/locale/lt.po, string 722