Translation

help:account.tax,template_override:
Check to override template definition
42/370
Context English Estonian State
help:account.move.line,amount_second_currency: The amount expressed in a second currency. Väärtus väljendatud sekundaarses valuutas.
help:account.move.line,maturity_date: This field is used for payable and receivable lines.
You can put the limit date for the payment.
Seda välja kasutatakse nõuete ja kohustuste ridade puhul.
Sa võid määrata maksele piirkuupäeva.
help:account.move.line,second_currency: The second currency. Sekundaarne valuuta
help:account.move.line.template,amount: A python expression that will be evaluated with the keywords. Pythoni tunnus, mis määratakse võtmetunnuseks.
help:account.move.line.template,description: Keywords values substitutions are identified by braces ('{' and '}'). Võtme tunnuste väärtuste asendused defineerida sümbolite vahel ('{' ja '}')
help:account.move.line.template,party: The name of the 'Party' keyword. 'Osapool' võtmesõna nimetus.
help:account.move.print_general_journal.start,posted: Only include posted moves. Näita ainult postitatud kannet
help:account.move.reconciliation,date: Highest date of the reconciled lines. Saldeeritud ridade kõrgeim kuupäev.
help:account.move.reconciliation,delegate_to: The line to which the reconciliation status is delegated. Rida millele nettimise staatus on delegeeritud
help:account.move.template,date: Leave empty for today. Tänase kuupäeva puhul jäta tühjaks
help:account.move.template,description: Keyword values substitutions are identified by braces ('{' and '}'). Võtme tunnuste väärtuste asendused defineerida sümbolite vahel ('{' ja '}')
help:account.open_chart.start,fiscalyear: Leave empty for all open fiscal year. Kõigi lahtiste majandusaastate puhul tühjaks jätta.
help:account.open_chart.start,posted: Only include posted moves. Näita ainult postitatud kannet
help:account.tax,amount: In company's currency. Ettevõtte valuutas
help:account.tax,description: The name that will be used in reports. Nimetus mida kasutatakse aruannetes
help:account.tax,template_override: Check to override template definition Märgista, et kirjutada üle vormi määratlus
help:account.tax,update_unit_price: If checked then the unit price for further tax computation will be modified by this tax. Kui märgistatud, siis täiendatakse edasise maksustamise puhul ühiku hinda selle maksumääraga
help:account.tax.code,template_override: Check to override template definition Märgista, et kirjutada üle vormi määratlus
help:account.tax.code.line,template_override: Check to override template definition Märgista, et kirjutada üle vormi määratlus
help:account.tax.code.open_chart.start,fiscalyear: Leave empty for all open fiscal year. Jäta kõigi avatud majandusaastate puhul tühjaks
help:account.tax.code.open_chart.start,periods: Leave empty for all periods of all open fiscal year. Jäta kõigi avatud majandusaastate perioodide puhul tühjaks
help:account.tax.line.template,amount: A python expression that will be evaluated with the keywords. Python tunnus, mis määratletakse antud võtmetunnusega.
help:account.tax.rule,template_override: Check to override template definition Märgista, et kirjutada üle vormi määratlus
help:account.tax.rule.line,keep_origin: Check to append the original tax to substituted tax. Märgista et asendada esmane maks asendatava maksuga
help:account.tax.rule.line,origin_tax: If the original tax is filled, the rule will be applied only for this tax. Juhul, kui esmane maks on täidetud, rakendub reegel ainult selle maksu puhul
help:account.tax.rule.line,template_override: Check to override template definition Märgista, et kirjutada üle vormi määratlus
help:account.tax.rule.line.template,keep_origin: Check to append the original tax to substituted tax. Märgista et asendada esmane maks asendatava maksuga
help:account.tax.rule.line.template,origin_tax: If the original tax template is filled, the rule will be applied only for this tax template. Juhul, kui esmane maks on täidetud, rakendub reegel ainult selle maksu puhul
help:party.party,customer_tax_rule: Apply this rule on taxes when party is customer. Rakenda seda reeglit maksudele kui osapool on klient.
help:party.party,supplier_tax_rule: Apply this rule on taxes when party is supplier. Rakenda seda reeglit maksudele kui osapool on hankija.
model:account.account,name: Account Konto
ComponentTranslation
This translation Translated Tryton/account Märgista, et kirjutada üle vormi määratlus
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Tryton/account Märgista, et kirjutada üle vormi määratlus
Translated Tryton/account Märgista, et kirjutada üle vormi määratlus
Translated Tryton/account Märgi et kirjutada üle vormi definitsioon.
Translated Tryton/account Märgista, et kirjutada üle vormi määratlus
Translated Tryton/account Märgista, et kirjutada üle vormi määratlus
Translated Tryton/account Märgista et kirjutada üle vormi määratlus

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Estonian
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
help:account.tax,template_override:
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
modules/account/locale/et.po, string 559