Translation

help:account.configuration,default_customer_tax_rule:
English
Default customer tax rule for new parties.
0/420
Context English Estonian State
field:party.party.account,supplier_tax_rule: Supplier Tax Rule Hankija maksu reegel
help:account.account,closed: Check to prevent posting move on the account. Märgi, vältimaks kande postitamist kontole.
help:account.account,debit_type: The type used if not empty and debit > credit.
help:account.account,general_ledger_balance: Display only the balance in the general ledger report. Näita ainult pearaamatu aruande saldot.
help:account.account,reconcile: Allow move lines of this account to be reconciled. Luba selle konto kande ridade kontroll.
help:account.account,second_currency: Force all moves for this account
to have this secondary currency.
Sunni kõigile selle konto kannetele
see sekundaarne valuuta.
help:account.account,taxes: Default tax for manual encoding of move lines
for journal types: "expense" and "revenue".
Vaikimisi maks käsikodeerimiseks kande ridadel
registri tüüpidele: "kulu" ja "müügitulu".
help:account.account,template_override: Check to override template definition Märgi et kirjutada üle vormi definitsioon.
help:account.account.template,closed: Check to prevent posting move on the account. Märgista et vältida kontole kande postitamist.
help:account.account.template,general_ledger_balance: Display only the balance in the general ledger report. Näita ainult pearaamatu aruande saldot
help:account.account.template,reconcile: Allow move lines of this account to be reconciled. Luba selle konto kande ridu saldeerida.
help:account.account.type,template_override: Check to override template definition Märgista et kirjutada üle vormi määratlus
help:account.aged_balance.context,posted: Only include posted moves. Näita ainult postitatud kannet
help:account.balance_sheet.comparision.context,posted: Only include posted moves. Näita ainult postitatud kannet
help:account.balance_sheet.context,posted: Only include posted moves. Näita ainult postitatud kannet
help:account.configuration,default_customer_tax_rule: Default customer tax rule for new parties.
help:account.configuration,default_supplier_tax_rule: Default supplier tax rule for new parties.
help:account.fiscalyear.create_periods.start,end_day: The day of the month on which periods end.
Months with fewer days will end on the last day.
help:account.fiscalyear.create_periods.start,interval: The length of each period, in months.
help:account.fiscalyear.renew.start,previous_fiscalyear: Used as reference for fiscalyear configuration. Kasutatakse viitena majandusaasta seadistamisel.
help:account.fiscalyear.renew.start,reset_sequences: If checked, new sequences will be created. Kui märgistatud, luuakse uued jadad.
help:account.general_ledger.account.context,journal: Only included moves from the journal. Näita ainult postitatud kannet
help:account.general_ledger.account.context,posted: Only included posted moves. Näita ainult postitatud kannet
help:account.general_ledger.line.context,journal: Only included moves from the journal. Näita ainult postitatud kannet
help:account.general_ledger.line.context,posted: Only included posted moves. Näita ainult postitatud kannet
help:account.income_statement.context,posted: Only include posted moves. Näita ainult postitatud kannet
help:account.move,post_number: Also known as Folio Number. Kasutusel ka kui on Folio number
help:account.move.line,amount_second_currency: The amount expressed in a second currency. Väärtus väljendatud sekundaarses valuutas.
help:account.move.line,maturity_date: This field is used for payable and receivable lines.
You can put the limit date for the payment.
Seda välja kasutatakse nõuete ja kohustuste ridade puhul.
Sa võid määrata maksele piirkuupäeva.
help:account.move.line,second_currency: The second currency. Sekundaarne valuuta
help:account.move.line.template,amount: A python expression that will be evaluated with the keywords. Pythoni tunnus, mis määratakse võtmetunnuseks.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Estonian
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
help:account.configuration,default_customer_tax_rule:
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
modules/account/locale/et.po, string 538