Translation

help:account.tax.rule,template_override:
Check to override template definition
42/370
Context English Estonian State
help:account.move.reconciliation,date: Highest date of the reconciled lines. Saldeeritud ridade kõrgeim kuupäev.
help:account.move.reconciliation,delegate_to: The line to which the reconciliation status is delegated. Rida millele nettimise staatus on delegeeritud
help:account.move.template,date: Leave empty for today. Tänase kuupäeva puhul jäta tühjaks
help:account.move.template,description: Keyword values substitutions are identified by braces ('{' and '}'). Võtme tunnuste väärtuste asendused defineerida sümbolite vahel ('{' ja '}')
help:account.open_chart.start,fiscalyear: Leave empty for all open fiscal year. Kõigi lahtiste majandusaastate puhul tühjaks jätta.
help:account.open_chart.start,posted: Only include posted moves. Näita ainult postitatud kannet
help:account.tax,amount: In company's currency. Ettevõtte valuutas
help:account.tax,description: The name that will be used in reports. Nimetus mida kasutatakse aruannetes
help:account.tax,template_override: Check to override template definition Märgista, et kirjutada üle vormi määratlus
help:account.tax,update_unit_price: If checked then the unit price for further tax computation will be modified by this tax. Kui märgistatud, siis täiendatakse edasise maksustamise puhul ühiku hinda selle maksumääraga
help:account.tax.code,template_override: Check to override template definition Märgista, et kirjutada üle vormi määratlus
help:account.tax.code.line,template_override: Check to override template definition Märgista, et kirjutada üle vormi määratlus
help:account.tax.code.open_chart.start,fiscalyear: Leave empty for all open fiscal year. Jäta kõigi avatud majandusaastate puhul tühjaks
help:account.tax.code.open_chart.start,periods: Leave empty for all periods of all open fiscal year. Jäta kõigi avatud majandusaastate perioodide puhul tühjaks
help:account.tax.line.template,amount: A python expression that will be evaluated with the keywords. Python tunnus, mis määratletakse antud võtmetunnusega.
help:account.tax.rule,template_override: Check to override template definition Märgista, et kirjutada üle vormi määratlus
help:account.tax.rule.line,keep_origin: Check to append the original tax to substituted tax. Märgista et asendada esmane maks asendatava maksuga
help:account.tax.rule.line,origin_tax: If the original tax is filled, the rule will be applied only for this tax. Juhul, kui esmane maks on täidetud, rakendub reegel ainult selle maksu puhul
help:account.tax.rule.line,template_override: Check to override template definition Märgista, et kirjutada üle vormi määratlus
help:account.tax.rule.line.template,keep_origin: Check to append the original tax to substituted tax. Märgista et asendada esmane maks asendatava maksuga
help:account.tax.rule.line.template,origin_tax: If the original tax template is filled, the rule will be applied only for this tax template. Juhul, kui esmane maks on täidetud, rakendub reegel ainult selle maksu puhul
help:party.party,customer_tax_rule: Apply this rule on taxes when party is customer. Rakenda seda reeglit maksudele kui osapool on klient.
help:party.party,supplier_tax_rule: Apply this rule on taxes when party is supplier. Rakenda seda reeglit maksudele kui osapool on hankija.
model:account.account,name: Account Konto
model:account.account-account.tax,name: Account - Tax Konto - Maks
model:account.account.deferral,name: Account Deferral Konto viivitus
model:account.account.party,name: Account Party Võlgade konto
model:account.account.template,name: Account Template Konto mall
model:account.account.template-account.tax.template,name: Account Template - Tax Template Konto mall - Maksu mall
model:account.account.type,name: Account Type Konto tüüp
model:account.account.type.template,name: Account Type Template Konto tüübi mall
ComponentTranslation
This translation Translated Tryton/account Märgista, et kirjutada üle vormi määratlus
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Tryton/account Märgista, et kirjutada üle vormi määratlus
Translated Tryton/account Märgista, et kirjutada üle vormi määratlus
Translated Tryton/account Märgista, et kirjutada üle vormi määratlus
Translated Tryton/account Märgi et kirjutada üle vormi definitsioon.
Translated Tryton/account Märgista, et kirjutada üle vormi määratlus
Translated Tryton/account Märgista et kirjutada üle vormi määratlus

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Estonian
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
help:account.tax.rule,template_override:
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
modules/account/locale/et.po, string 567