User avatar admin

New string to translate

Tryton / saoLithuanian

New string to translate 2 months ago
User avatar admin

Resource update

Tryton / saoLithuanian

Resource update 2 months ago
User avatar None

Committed changes

Tryton / saoLithuanian

Committed changes 4 months ago
User avatar MR

Translation changed

Tryton / saoLithuanian

Translate view
VIšverstimo rodinysį
4 months ago
User avatar MR

Translation changed

Tryton / saoLithuanian

Edited at:
Pakeitęs naudotojasKeitimo data:
4 months ago
User avatar MR

Translation changed

Tryton / saoLithuanian

Edited by:
SukūrPakeitęs naudotojas:
4 months ago
User avatar MR

New translation

Tryton / saoLithuanian

Translate view
Vertimo rodinys
4 months ago
User avatar MR

Translation changed

Tryton / saoLithuanian

You must select an import file first.
Jūs pirmiausiai turite pasirinkti importo failtrą.
4 months ago
User avatar MR

New translation

Tryton / saoLithuanian

Listed Records
KitasRodomi įrašasi
4 months ago
User avatar MR

New translation

Tryton / saoLithuanian

Selected Records
KitasPasirinkti įrašasi
4 months ago
User avatar MR

New translation

Tryton / saoLithuanian

You must select an import file first.
Jūs pirmiausiai turite pasirinkti importo filtrą
4 months ago
User avatar MR

New translation

Tryton / saoLithuanian

No other language available.
Nėra kitų kalbų.
4 months ago
User avatar MR

New translation

Tryton / saoLithuanian

Edited at:
Pakeitęs naudotojas:
4 months ago
User avatar MR

New translation

Tryton / saoLithuanian

Edited by:
Sukūręs naudotojas:
4 months ago
User avatar MR

Translation changed

Tryton / saoLithuanian

Application Error
Programos klaida.
4 months ago
User avatar MR

Translation changed

Tryton / saoLithuanian

Application Error
Programos klaida!.
4 months ago
User avatar MR

Translation changed

Tryton / saoLithuanian

No action defined.
Nėra apibrėžtų veiksmų!.
4 months ago
User avatar MR

Translation changed

Tryton / saoLithuanian

You have to select one record.
Pasirinkite bent vieną įrašą!.
4 months ago
User avatar MR

Translation changed

Tryton / saoLithuanian

Records not removed.
Įrašai nebuvo ištrinti!.
4 months ago
User avatar admin

New string to translate

Tryton / saoLithuanian

New string to translate 5 months ago

Search