User avatar None

Resource update

Tryton / resIndonesian

Resource update 5 hours ago
User avatar None

Resource update

Tryton / resIndonesian

Resource update 5 hours ago
User avatar ferry

Translation changed

Tryton / resIndonesian

State
NegaraStatus
3 days ago
User avatar None

New strings to translate

Tryton / resIndonesian

New strings to translate 10 days ago
User avatar None

Resource update

Tryton / resIndonesian

Resource update 10 days ago
User avatar ferry

New translation

Tryton / resIndonesian

Users
Pengguna
2 weeks ago
User avatar ferry

New translation

Tryton / resIndonesian

Users
Pengguna
2 weeks ago
User avatar ferry

New translation

Tryton / resIndonesian

Users
Pengguna
2 weeks ago
User avatar ferry

New translation

Tryton / resIndonesian

Users
Pengguna
2 weeks ago
User avatar None

New strings to translate

Tryton / resIndonesian

New strings to translate 3 weeks ago
User avatar None

Resource update

Tryton / resIndonesian

Resource update 3 weeks ago
User avatar None

Resource update

Tryton / resIndonesian

Resource update 3 weeks ago
User avatar None

Resource update

Tryton / resIndonesian

Resource update 3 weeks ago
User avatar admin

New string to translate

Tryton / resIndonesian

New string to translate 6 months ago
User avatar admin

Resource update

Tryton / resIndonesian

Resource update 6 months ago
User avatar admin

Resource update

Tryton / resIndonesian

Resource update 10 months ago
User avatar None

Committed changes

Tryton / resIndonesian

Committed changes 11 months ago
User avatar ferry

New translation

Tryton / resIndonesian

Reset Password
Atur Ulang Kata Sandi
11 months ago
User avatar ferry

New translation

Tryton / resIndonesian

User in groups
Pengguna dalam kelompok
11 months ago
User avatar ferry

New translation

Tryton / resIndonesian

User in groups
Pengguna dalam kelompok
11 months ago

Search