User avatar admin

New strings to translate

Tryton / irPolish

New strings to translate 6 days ago
User avatar admin

Resource update

Tryton / irPolish

Resource update 6 days ago
User avatar wowarcz

Translation changed

Tryton / irPolish

The default language "%(language)s" can not be deleted.
Domyślny język "%(language)s" nie może zostać usunięty.
a month ago
User avatar wowarcz

Translation changed

Tryton / irPolish

The default language "%(language)s" must be translatable.
Domyślny język "%(language)s" musi być przetłumaczalny.
a month ago
User avatar None

Suggestion added

Tryton / irPolish

Action
[url=http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/]Amoxil[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/">Am
2 months ago
User avatar None

Suggestion added

Tryton / irPolish

Action
[url=http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/]Amoxicillin Online[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-
2 months ago
User avatar admin

New strings to translate

Tryton / irPolish

New strings to translate 2 months ago
User avatar admin

Resource update

Tryton / irPolish

Resource update 2 months ago
User avatar wowarcz

Translation changed

Tryton / irPolish

Summary
PodsumowanieSkrót opisu
2 months ago
User avatar ced

Suggestion removed

Tryton / irPolish

Inherited View
[url=http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/]Amoxicillin 500mg Capsules[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/">Amoxil</a> xed.tbvc.tr
2 months ago
User avatar ced

Suggestion removed

Tryton / irPolish

Inherited View
[url=http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/]Buy Amoxicillin[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/">Amoxil</a> jed.ftcc.translate.try
2 months ago
User avatar None

Suggestion added

Tryton / irPolish

Inherited View
[url=http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/]Buy Amoxicillin[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/">Amoxil</a> jed.ftcc.translate.try
2 months ago
User avatar None

Suggestion added

Tryton / irPolish

Inherited View
[url=http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/]Amoxicillin 500mg Capsules[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/">Amoxil</a> xed.tbvc.tr
2 months ago
User avatar None

Resource update

Tryton / irPolish

Resource update 3 months ago
User avatar None

New string to translate

Tryton / irPolish

New string to translate 3 months ago
User avatar None

Resource update

Tryton / irPolish

Resource update 3 months ago
User avatar wowarcz

Translation changed

Tryton / irPolish

Invalid subject in e-mail template "%(template)s" with exception "%(exception)s".
Nieprawidłowy temat w szablonie e-mail "%(template)s" generujący wyjątek "%(exception)s".
4 months ago
User avatar wowarcz

Translation changed

Tryton / irPolish

Invalid body in e-mail template "%(template)s" with exception "%(exception)s".
Nieprawidłowa treść w szablonie e-mail "%(template)s" generująca wyjątek "%(exception)s".
4 months ago
User avatar wowarcz

Translation changed

Tryton / irPolish

A PYSON expression that generates a list of recipients with the record represented by "self".
Wyrażenie PYSON tworzgenerujące listę odbiorców z rekordem reprezentowanym przez „self”.
4 months ago
User avatar wowarcz

Translation changed

Tryton / irPolish

A PYSON expression that generates a list of secondary recipients with the record represented by "self".
Wyrażenie PYSON, które tworzy generujące listę dodatkowych odbiorców z rekordem reprezentowanym przez „self”.
4 months ago

Search