User avatar wowarcz

Translation changed

Tryton / companyPolish

Supervised by
Nadzorowanyi przez
3 weeks ago
User avatar None

Resource update

Tryton / companyPolish

Resource update 2 months ago
User avatar None

Resource update

Tryton / companyPolish

Resource update 2 months ago
User avatar wowarcz

Translation changed

Tryton / companyPolish

Employee Administration
Administracja ustawieniami pracownikamiów
4 months ago
User avatar wowarcz

Translation changed

Tryton / companyPolish

Company Administration
Administracja ustawieniami firmąy
4 months ago
User avatar None

Resource update

Tryton / companyPolish

Resource update 4 months ago
User avatar None

Resource update

Tryton / companyPolish

Resource update 4 months ago
User avatar None

Resource update

Tryton / companyPolish

Resource update 5 months ago
User avatar None

Resource update

Tryton / companyPolish

Resource update 5 months ago
User avatar wowarcz

Translation changed

Tryton / companyPolish

Children
Firmy podrzędne.
5 months ago
User avatar wowarcz

New translation

Tryton / companyPolish

Select the employee to make the user behave as such.
Wybierz pracownika, który będzie użytkownikiem systemu.
5 months ago
User avatar wowarcz

New translation

Tryton / companyPolish

Employee Administration
Administracja pracownikami
5 months ago
User avatar wowarcz

New translation

Tryton / companyPolish

Company Administration
Administracja firmą
5 months ago
User avatar wowarcz

Translation changed

Tryton / companyPolish

Company
Firma
5 months ago
User avatar wowarcz

New translation

Tryton / companyPolish

User in company
Użytkownik w firmie
5 months ago
User avatar wowarcz

New translation

Tryton / companyPolish

User in company
Użytkownik w firmie
5 months ago
User avatar wowarcz

New translation

Tryton / companyPolish

Supervised by
Nadzorowany przez
5 months ago
User avatar wowarcz

Translation changed

Tryton / companyPolish

Add employees to grant the user access to them.
PDodaj pracownicyków, do których użytkownik mabędzie miał dostęp.
5 months ago
User avatar wowarcz

Translation changed

Tryton / companyPolish

Select the employee to make the user behave as such.
Wybór pracownika reprezentującego użytkownika.
5 months ago
User avatar wowarcz

New translation

Tryton / companyPolish


- "employee" from the current user

- "pracownik" będący obecnym użytkownikiem
5 months ago

Search