admin

New strings to translate

Tryton / account_paymentCatalan

New strings to translate 10 days ago
admin

Resource update

Tryton / account_paymentCatalan

Resource update 10 days ago
None

Committed changes

Tryton / account_paymentCatalan

Committed changes 3 months ago
pokoli

New translation

Tryton / account_paymentCatalan

When the payments are scheduled to happen.
Leave empty to use the lines' maturity dates.
Quan està previst realitzar els pagaments.
Deixeu-ho en blanc per utilizar la data de venciment dels efecte.
3 months ago
pokoli

New translation

Tryton / account_paymentCatalan

Process Method
Mètode per processar
3 months ago
pokoli

New contributor

Tryton / account_paymentCatalan

New contributor 3 months ago
admin

New string to translate

Tryton / account_paymentCatalan

New string to translate 3 months ago
admin

Resource update

Tryton / account_paymentCatalan

Resource update 3 months ago
admin

New string to translate

Tryton / account_paymentCatalan

New string to translate 4 months ago
admin

Resource update

Tryton / account_paymentCatalan

Resource update 4 months ago
admin

Resource update

Tryton / account_paymentCatalan

Resource update 10 months ago
None

Resource update

Tryton / account_paymentCatalan

Resource update 11 months ago
None

Resource update

Tryton / account_paymentCatalan

Resource update 11 months ago
None

New string to translate

Tryton / account_paymentCatalan

New string to translate 11 months ago
None

Resource update

Tryton / account_paymentCatalan

Resource update 11 months ago
admin

Resource update

Tryton / account_paymentCatalan

Resource update a year ago
None

Resource update

Tryton / account_paymentCatalan

Resource update a year ago

Search