User avatar None

Resource update

Tryton / accountLithuanian

Resource update a month ago
User avatar None

Resource update

Tryton / accountLithuanian

Resource update a month ago
User avatar None

New strings to translate

Tryton / accountLithuanian

New strings to translate a month ago
User avatar None

Resource update

Tryton / accountLithuanian

Resource update a month ago
User avatar None

Resource update

Tryton / accountLithuanian

Resource update a month ago
User avatar None

Resource update

Tryton / accountLithuanian

Resource update a month ago
User avatar None

New strings to translate

Tryton / accountLithuanian

New strings to translate a month ago
User avatar None

Resource update

Tryton / accountLithuanian

Resource update a month ago
User avatar None

Suggestion added

Tryton / accountLithuanian

Customer Tax Rule
Pirkėjo mokesčių taisyklė
3 months ago
User avatar admin

New string to translate

Tryton / accountLithuanian

New string to translate 4 months ago
User avatar admin

Resource update

Tryton / accountLithuanian

Resource update 4 months ago
User avatar admin

Resource update

Tryton / accountLithuanian

Resource update 4 months ago
User avatar None

Committed changes

Tryton / accountLithuanian

Committed changes 5 months ago
User avatar MR

New translation

Tryton / accountLithuanian

You cannot create a period in fiscal year "%(fiscalyear)s" because it is closed.
Negalima sukurti periodo uždarytiems finansiniams metams "%(fiscalyear)s".
5 months ago
User avatar MR

New translation

Tryton / accountLithuanian

You cannot create a journal-period in closed period "%(period)s".
Negalima sukurti žurnalo uždarytam periodui "%(period)s".
5 months ago
User avatar MR

New translation

Tryton / accountLithuanian

To close period "%(period)s" you must post the moves "%(moves)s".
Periodo "%(period)s" uždarymui reikia įtraukti į apskaitą operacijas "%(moves)s".
5 months ago
User avatar MR

New translation

Tryton / accountLithuanian

To close fiscal year "%(fiscalyear)s", you must close all earlier fiscal years.
Finansinių metų "%(fiscalyear)s" uždarymui reikia uždaryti visus ankstesnius finansinius metus.
5 months ago
User avatar MR

New translation

Tryton / accountLithuanian

To close the fiscal year, the balance of account "%(account)s" must be zero.
Finansinių metų uždarymui koresponduojančios sąskaitos "%(account)s" balansas turi būti lygus nuliui.
5 months ago
User avatar MR

New translation

Tryton / accountLithuanian

You cannot change the post move sequence in period "%(period)s" because it has posted moves.
Negalima keisti periodo "%(period)s" įtraukimo į apskaitą numeruotės, nes jau yra įtrauktų į apskaitą operacijų.
5 months ago
User avatar MR

New translation

Tryton / accountLithuanian

You cannot change the post move sequence on fiscal year "%(fiscalyear)s" because it contains posted moves.
Negalima keisti finansinių metų "%(fiscalyear)s" įtraukimo į apskaitą numeruotės, nes jau yra įtrauktų į apskaitą numeruočių.
5 months ago

Search