User avatar MR

New translation

Tryton / accountLithuanian

You cannot create a journal-period in closed period "%(period)s".
Negalima sukurti žurnalo uždarytam periodui "%(period)s".
7 months ago
User avatar MR

New translation

Tryton / accountLithuanian

To close period "%(period)s" you must post the moves "%(moves)s".
Periodo "%(period)s" uždarymui reikia įtraukti į apskaitą operacijas "%(moves)s".
7 months ago
User avatar MR

New translation

Tryton / accountLithuanian

To close fiscal year "%(fiscalyear)s", you must close all earlier fiscal years.
Finansinių metų "%(fiscalyear)s" uždarymui reikia uždaryti visus ankstesnius finansinius metus.
7 months ago
User avatar MR

New translation

Tryton / accountLithuanian

To close the fiscal year, the balance of account "%(account)s" must be zero.
Finansinių metų uždarymui koresponduojančios sąskaitos "%(account)s" balansas turi būti lygus nuliui.
7 months ago
User avatar MR

New translation

Tryton / accountLithuanian

You cannot change the post move sequence in period "%(period)s" because it has posted moves.
Negalima keisti periodo "%(period)s" įtraukimo į apskaitą numeruotės, nes jau yra įtrauktų į apskaitą operacijų.
7 months ago
User avatar MR

New translation

Tryton / accountLithuanian

You cannot change the post move sequence on fiscal year "%(fiscalyear)s" because it contains posted moves.
Negalima keisti finansinių metų "%(fiscalyear)s" įtraukimo į apskaitą numeruotės, nes jau yra įtrauktų į apskaitą numeruočių.
7 months ago
User avatar MR

New translation

Tryton / accountLithuanian

The moves "%(moves)s" contain grouped lines, cancelling them will ungroup the lines.
Operacijoje "%(moves)s" yra apjungtų eilučių, panaikinus operaciją jos bus išgrupuotos.
7 months ago
User avatar MR

Translation changed

Tryton / accountLithuanian

To set a second currency for account "%(account)s", it must not have a type "payable", "revenue", "receivable" nor "expense".
Norint nustatyti antrąją valiutą koresponduojančiai sąskaitai "%(account)s", pastaroji turi būti vieno iš šių tipų: "mokėtinos", "pajamos", "gautinos" ar "išlaidos".
7 months ago
User avatar MR

New translation

Tryton / accountLithuanian

To set a second currency for account "%(account)s", it must not have a type "payable", "revenue", "receivable" nor "expense".
Norint nustatyti antrąją valiutą koresponduojančiai sąskaitai "%(account)s", pastaroji turi būti vieno iš šių tipų: "mokėtinos", "pajamos", "gautinos" ar "išlaidos".
7 months ago
User avatar None

Committed changes

Tryton / accountLithuanian

Committed changes 7 months ago
User avatar MR

New translation

Tryton / accountLithuanian

To set a second currency for account "%(account)s", it must be deferral.
Norint nustatyti antrąją valiutą koresponduojančiai sąskaitai "%(account)s", pastaroji turi būti perkeliama.
7 months ago
User avatar MR

New translation

Tryton / accountLithuanian

Grouped Account Move
Apjungta koresponduojančios sąskaitos operacija
7 months ago
User avatar None

Committed changes

Tryton / accountLithuanian

Committed changes 7 months ago
User avatar MR

New translation

Tryton / accountLithuanian

The line to which the reconciliation status is delegated.
Eilutė, su kuria vyksta sudengimas.
7 months ago
User avatar MR

New translation

Tryton / accountLithuanian

Default tax for manual encoding of move lines
for journal types: "expense" and "revenue".
Numatytieji mokesčiai, kuriant operacijų eilutes
"išlaidų" ir "pajamų" tipo žurnalams rankiniu būdu.
7 months ago
User avatar None

Committed changes

Tryton / accountLithuanian

Committed changes 7 months ago
User avatar MR

New translation

Tryton / accountLithuanian

Create Periods
Sukurti mėnesio periodą
7 months ago
User avatar MR

New translation

Tryton / accountLithuanian

Are you sure you want to lock the period?
Are you sure to lock the tikrai norite užrakinti periodą?
7 months ago
User avatar MR

New translation

Tryton / accountLithuanian

Are you sure you want to lock the fiscal year?
Are you sure to lock the fiscal year tikrai norite užrakinti finansinius metus?
7 months ago
User avatar MR

Translation changed

Tryton / accountLithuanian

You cannot modify any reconciliation.
Negalima keisti jokių suderingimų.
7 months ago

Search