User avatar admin

New strings to translate

Tryton / irLithuanian

New strings to translate a month ago
User avatar admin

Resource update

Tryton / irLithuanian

Resource update a month ago
User avatar admin

New string to translate

Tryton / irLithuanian

New string to translate 5 months ago
User avatar admin

Resource update

Tryton / irLithuanian

Resource update 5 months ago
User avatar admin

New string to translate

Tryton / irLithuanian

New string to translate 5 months ago
User avatar admin

Resource update

Tryton / irLithuanian

Resource update 5 months ago
User avatar admin

New string to translate

Tryton / irLithuanian

New string to translate 9 months ago
User avatar admin

Resource update

Tryton / irLithuanian

Resource update 9 months ago
User avatar admin

New string to translate

Tryton / irLithuanian

New string to translate 10 months ago
User avatar admin

Resource update

Tryton / irLithuanian

Resource update 10 months ago
User avatar None

Committed changes

Tryton / irLithuanian

Committed changes 10 months ago
User avatar MR

New translation

Tryton / irLithuanian

Models Access
Modelių prieigos teisės
10 months ago
User avatar MR

Translation changed

Tryton / irLithuanian

Messages
Žinutės
10 months ago
User avatar admin

New string to translate

Tryton / irLithuanian

New string to translate 12 months ago
User avatar admin

Resource update

Tryton / irLithuanian

Resource update 12 months ago
User avatar None

Committed changes

Tryton / irLithuanian

Committed changes a year ago
User avatar MR

Translation changed

Tryton / irLithuanian

Tree
MediHierarchinis sąrašas
a year ago
User avatar MR

Translation changed

Tryton / irLithuanian

Open tree
Atverti medįhierarchinį sąrašą
a year ago
User avatar MR

Translation changed

Tryton / irLithuanian

View Tree Width
MedžiHierarchinio sąrašo rodinio plotis
a year ago
User avatar MR

Translation changed

Tryton / irLithuanian

View Tree State
Rodinio medžHierarchinio sąrašo rodinio būsena
a year ago

Search