Context English Dutch
field:stock.move.split.start,count: Counts tellingen
field:stock.move.split.start,quantity: Quantity Hoeveelheid
field:stock.move.split.start,unit_digits: Unit Digits Decimalen eenheid
field:stock.move.split.start,uom: Uom maateenheid
field:stock.move.split.start,uom_category: Uom Category maateenheid categorie
field:stock.shipment.split.start,domain_moves: Domain Moves Domein boekingen
field:stock.shipment.split.start,moves: Moves Boekingen/bewegingen
help:stock.move.split.start,count: The limit number of moves. maximum aantal bewegingen.
help:stock.shipment.split.start,moves: The selected moves will be sent in the new shipment. De geselecteerde bewegingen worden verzonden in de nieuwe zending.
model:ir.action,name:wizard_split_move Split Move Split de beweging
model:ir.action,name:wizard_split_shipment Split Shipment Zending splitsen
model:ir.model.button,string:move_split_wizard_button Split opsplitsen
model:ir.model.button,string:shipment_in_return_split_wizard_button Split opsplitsen
model:ir.model.button,string:shipment_internal_split_wizard_button Split opsplitsen
model:ir.model.button,string:shipment_out_split_wizard_button Split opsplitsen
model:stock.move.split.start,name: Split Move Split de beweging
model:stock.shipment.split.start,name: Split Shipment Zending splitsen
view:stock.move: Split opsplitsen
view:stock.shipment.split.start: Choose move to send in new shipment: Kies beweging om nieuwe zending te verzenden:
wizard_button:stock.move.split,start,end: Cancel Annuleren