Context English Dutch
field:product.product,lot_unit: Lot Unit lot eenheid
field:product.template,lot_unit: Lot Unit lot eenheid
field:stock.lot,product_default_uom_category: Default Product UoM Category product eenheidsmaat categorie
field:stock.lot,unit: Unit Eenheid
field:stock.lot,unit_digits: Unit Digits Decimalen eenheid
help:product.product,lot_unit: The default unit for lot. De standaardeenheid voor het lot.
help:product.template,lot_unit: The default unit for lot. De standaardeenheid voor het lot.
help:stock.lot,unit: The biggest unit for the lot. De grootste eenheid voor het lot.
help:stock.lot,unit_quantity: The maximal quantity for the lot. De maximale hoeveelheid voor het lot.
model:ir.message,text:msg_change_unit You cannot change the unit of a stock lot which has stock moves. U kunt de eenheid van een lot die voorraadbewegingen heeft niet wijzigen.
model:ir.message,text:msg_change_unit_quantity You cannot change the quantity of a stock lot which has stock moves. U kunt de hoeveelheid van een lot die voorraadbewegingen heeft niet wijzigen.
model:ir.message,text:msg_lot_unit_quantity_greater You cannot use more than %(quantity)s%(unit)s of lot "%(lot)s" in "%(name)s". U kunt niet meer dan %(quantity)s%(unit)s van lot "%(lot)s" in "% (name) s" gebruiken.