Context English Slovenian
field:product.product,expiration_state: Expiration State Uporabnost
field:product.product,expiration_time: Expiration Time Rok
field:product.product,shelf_life_state: Shelf Life Time State Trajanje
field:product.product,shelf_life_time: Shelf Life Time Rok
field:product.template,expiration_state: Expiration State Uporabnost
field:product.template,expiration_time: Expiration Time Rok
field:product.template,shelf_life_state: Shelf Life Time State Trajanje
field:product.template,shelf_life_time: Shelf Life Time Rok
field:stock.configuration,shelf_life_delay: Shelf Life Delay Zakasnitev roka trajanja
field:stock.location.lot.shelf_life,shelf_life_delay: Shelf Life Delay Zakasnitev roka trajanja
field:stock.lot,expiration_date: Expiration Date Rok uporabe
field:stock.lot,expiration_state: Expiration State Uporabnost
field:stock.lot,shelf_life_expiration_date: Shelf Life Expiration Date Rok trajanja
field:stock.lot,shelf_life_expiration_state: Shelf Life Expiration State Trajanje
help:stock.configuration,shelf_life_delay: The delay before removal from the forecast. Zakasnitev pred odstranitvijo iz napovedi.
help:stock.location.lot.shelf_life,shelf_life_delay: The delay before removal from the forecast. Zakasnitev pred odstranitvijo iz napovedi.
model:stock.location.lot.shelf_life,name: Stock Configuration Lot Shelf Life Konfiguracija roka trajanja serije
selection:product.product,expiration_state: None Brez
selection:product.product,expiration_state: Optional Neobvezno
selection:product.product,expiration_state: Required Obvezno