Context English Turkish
field:stock.location,consignment_party: Consignment Party Gönderilen Mal Partisi
help:stock.location,consignment_party: The party invoiced when consignment stock is used. Gönderilen mal stoğu kullanıldığı zaman faturalandırılan parti.