Context English Turkish
field:sale.advance_payment_term.line,advance_payment_term: Advance Payment Term Advance Payment Terms
field:sale.sale,advance_payment_term: Advance Payment Term Advance Payment Terms
model:sale.advance_payment_term,name: Advance Payment Term Advance Payment Terms
model:sale.advance_payment_term.line,name: Advance Payment Term Line Advance Payment Terms
model:sale.advance_payment_term.line.account,name: Advance Payment Term Line Account Advance Payment Terms