Context English Lithuanian
field:party.party,relations: Relations Sąryšis
field:party.relation,from_: From Nuo
field:party.relation,to: To Į
field:party.relation,type: Type Tipas
field:party.relation.all,from_: From Nuo
field:party.relation.all,to: To Į
field:party.relation.all,type: Type Tipas
field:party.relation.type,name: Name Pavadinimas
field:party.relation.type,reverse: Reverse Relation Atvirkštinis sąryšis
help:party.relation.type,name: The main identifier of the relation type. Pagrindinis sąryšio tipo identifikatorius.
help:party.relation.type,reverse: Create automatically the reverse relation. Automatiškai sukurti atvirkštinį sąryšį.
model:ir.action,name:act_relation_type Relation Types Sąryšių tipai
model:ir.ui.menu,name:menu_relation_type Relation Types Sąryšių tipai
model:party.relation,name: Party Relation Kontrahento ryšiai
model:party.relation.all,name: Party Relation Kontrahento ryšiai
model:party.relation.type,name: Relation Type Sąryšio tipas
view:party.party: Relations Sąryšiai