Context English Slovenian
field:country.country,code3: 3-letters Code 3-črkovna oznaka
field:country.country,code: Code Šifra
field:country.country,code_numeric: Numeric Code Številčna koda
field:country.country,name: Name Naziv
field:country.country,subdivisions: Subdivisions Razdelbe
field:country.subdivision,code: Code Šifra
field:country.subdivision,country: Country Dežela
field:country.subdivision,name: Name Naziv
field:country.subdivision,parent: Parent Prednik
field:country.subdivision,type: Type Vrsta
help:country.country,code3: The 3 chars ISO country code. ISO triznačna šifra za državo.
help:country.country,code: The 2 chars ISO country code. ISO dvoznačna šifra za državo.
help:country.country,code_numeric: The ISO numeric country code. ISO številčna šifra za državo.
help:country.country,name: The main identifier of the country. Glavni identifikator za državo.
help:country.subdivision,code: The ISO code of the subdivision. ISO šifra za regijo.
help:country.subdivision,country: The country where this subdivision is. Država za to regijo.
help:country.subdivision,name: The main identifier of the subdivision. Glavni identifikator regije.
help:country.subdivision,parent: Add subdivision below the parent. Dodajanje regijo matični državi.
model:country.country,name: Country Dežela
model:country.subdivision,name: Subdivision Razdelba