Context English Dutch
field:commission,waiting_move: Waiting Move wacht boeking
field:commission.agent,waiting_account: Waiting Account wachtrekening
help:commission.agent,waiting_account: The account the agent's waiting commission amounts are posted to. De rekening waarop de wachtende commissiebedragen van de agent worden geboekt.