Context English Estonian
field:account.payment,account: Account Konto
field:account.payment,clearing_move: Clearing Move Arvelduse kanne
field:account.payment.journal,clearing_account: Clearing Account Arvelduse konto
field:account.payment.journal,clearing_journal: Clearing Journal Arvelduse päevaraamat
field:account.payment.journal,clearing_posting_delay: Clearing Posting Delay Arvelduse postitamise viivitus
field:account.payment.succeed.start,date: Date Kuupäev
field:account.statement.line,payment: Payment Tasumine
field:account.statement.line,payment_group: Payment Group Tasumise grupp
help:account.payment,account: Define the account to use for clearing move. Määra konto, mida kasutada arveldamise kandel.
help:account.payment.journal,clearing_posting_delay: Post automatically the clearing moves after the delay.
Leave empty for no posting.
Postita automaatselt arvelduse kanded pärast viivitust.Jäta tühjaks kui ei soovi postitada.
model:account.payment.succeed.start,name: Succeed Payment Tasumine õnnestus
model:ir.action,name:wizard_succeed Succeed Payments Tasumised õnnestusid
model:ir.model.button,string:payment_succeed_wizard_button Succeed Õnnestunud
selection:ir.cron,method: Post Clearing Moves Postita tasumise kanded
view:account.payment.journal: Clearing Tasumine
wizard_button:account.payment.succeed,start,end: Cancel Tühista
wizard_button:account.payment.succeed,start,succeed: Succeed Õnnestunud