Context English Dutch
field:account.configuration,dunning_email_fallback: Fall-back User Terugval gebruiker
field:account.dunning.email.log,date: Date Datum
field:account.dunning.email.log,dunning: Dunning aanmaning
field:account.dunning.email.log,level: Level Niveau
field:account.dunning.email.log,recipients: Recipients ontvangers
field:account.dunning.email.log,recipients_hidden: Hidden Recipients Verborgen ontvangers
field:account.dunning.email.log,recipients_secondary: Secondary Recipients Secundaire ontvangers
field:account.dunning.level,email_contact_mechanism: Contact Mechanism Contactmogelijkheid
field:account.dunning.level,email_from: From Van
field:account.dunning.level,email_template: Email Template Email sjabloon
field:account.dunning.level,send_email: Send Email Verstuur e-mail
help:account.configuration,dunning_email_fallback: User notified when no e-mail is found to send the dunning Gebruiker op de hoogte brengen wanneer er geen e-mail is gevonden om de aanmaning te verzenden
help:account.dunning.level,email_contact_mechanism: Define which e-mail to use from the party's contact mechanisms Bepaal welke e-mail u wilt gebruiken van de contactmechanismen van de relatie
help:account.dunning.level,email_from: Leave empty for the value defined in the configuration file. Laat leeg voor de waarde die is gedefinieerd in het configuratiebestand.
model:account.dunning.email.log,name: Dunning Email Log Aanmanings-Email logboek
model:ir.action,name:act_log Email Logs Email Logs
model:ir.action,name:report_email Dunning Email Aanmaningsmail
report:account.dunning.letter: Amount Bedrag
report:account.dunning.letter: Date Datum
report:account.dunning.letter: Date: Datum: